Célfotó

Legyetek tökéletesek!

Jorsits Attila,

Jézus egy életen át tartó hiábavaló küzdelemre hív? Bűntelenséget vár tőlünk, vagy valami másról van szó?

„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48)

Az Újszövetség gyakran idézett igeszakasza ez a mondat, Jézus egy nagy tanítói blokkjának a végén szerepel. Ebben a részben Jézus az önzetlen segítségről, az adakozásról, az ellenség szeretetéről beszél, és a végén mintegy summázásképp teszi hozzá, hogy legyünk tökéletesek. A probléma az, hogy a fenti tanításoknak egyenként sem egyszerű megfelelni, nemhogy ennek a bizonyos tökéletességnek. Mit kezdjünk tehát a felszólítással?

Tapasztalatom szerint a leggyakoribb reakciók erre az igére a következők:

  1. Az ember próbálkozik és küzd, hogy tökéletessé váljon, de egy idő után – amikor rájön, hogy ez nem sikerülhet – feladja, és nem foglalkozik vele többet.
  2. Vannak, akik a rendszeres csalódások után állandó lelkifurdalásban élnek, mert nem érték el a tökéletességet. Az ő számukra ez egy idea, ami felé mindig törekedni kell, de ami itt a földön valójában nem érhető el.
  3. Van, aki úgy hiszi, hogy sikerült megvalósítania a tökéletesen hibátlan és bűntelen életet.

Érezzük, hogy valójában egyik fenti reakció sem az, amit Jézus a szavaival el akart érni. Ő nem akarta sem depresszióba, sem öncsalásba kényszeríteni a követőit. Valójában itt is olyasvalamit kér, ami nem lehetetlen. A hogyanra a megoldást a görög szöveg adja. Az itt szereplő görög szó, a teleiosz jelentése: célba ért, befejezett, teljes. A teleiosz a telosz főnévből származtatható, aminek a jelentése cél, vég, végzés. Mit is jelent ez? A magyar tökéletes szó nem rossz fordítás, hiszen ami a céljának megfelelő, az (arra, amire szánták) valójában tökéletes.

Mi az ember célja Isten szerint? Az, hogy bűntelenül éljen a világban? Nem, hiszen ha ez teljesíthető lett volna és lenne, akkor nem jött volna el Jézus megváltani a bűnösöket. Tehát mi az a cél, amire az ember életének irányulnia kell, amit be kell töltenie? Az, hogy üdvösségre jusson. Ez az elsődleges, a fő cél. A tökéletességet tehát itt nem erkölcsi értelemben kell érteni, Jézus e szavakkal nem bűntelenséget kér. Jól tudja, hogy ez nem sikerülhet nekünk. Hogyan lehetünk tehát célba értek?

Jézus a hívő ember üdvösségéről több alkalommal jelen időben beszél. Nem azt mondja, hogy aki hisz Őbenne, az majd üdvösségre jut, hanem:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24)

Tehát aki hisz Jézusban – és persze meg is marad a hitben –, az betölti ezt a célt, az az ember teleiosz. Mit kér tehát végső soron Jézus ebben az igében? Legyen célba ért életünk, és éljünk ennek megfelelően. Ő mindent megtett a kereszten, hogy mi célba érhessünk. Hitet és abból fakadó életet kér, semmi mást. Az ilyen életet élő ember Isten előtt Jézus váltságáért minden szempontból tökéletes.

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/legyetek-tokeletesek/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu