Felhők

#Alapozó: Mi a megtérés? 1.

Mi a megtérés? Miért kell erről egyáltalán beszélni?

A keresztény ember ismertetőjegyei közé tartozik, hogy templomba jár, Bibliát olvas, imádkozik. Ez eddig rendben is van. Ha viszont úgy tesszük fel a kérdést, hogy biztosan keresztény-e az az ember, aki templomba jár, Bibliát olvas és imádkozik, akkor a válasz már nem is ennyire egyértelmű. Tovább…

Imádkozó férfi

#Alapozó: Mi a hit? 2.

A hit mint a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Az előző részben tisztáztuk magának a hit szónak a jelentését, és láthattuk, hogy a Bibliában szereplő hitfogalom nem arról szól, hogy a magunkévá teszünk valamiféle elméleti elképzelést Isten létezéséről. Ellenkezőleg. A hiten egy nagyon is gyakorlati tevékenységet ért a Szentírás. A hívő az az ember, aki rábízza magát Istenre. Ezen a vonalon továbbhaladva teszem fel most a kérdést: hogyan bízhatod rá magad valakire, akinek a létezéséről semmilyen egzakt és objektív bizonyítékot nem lehet felmutatni? Ez lesz ennek a résznek a nagy kérdése! Tovább…

Élet a szárazságból

#Alapozó: Mi a hit? 1.

Ha Isten létéről gondolkodunk, elkerülhetetlen a kérdés: mi a hit?

Az Isten létezéséről szóló részekben már említettem, hogy a téma végiggondolásához elengedhetetlen a hit fogalmának tisztázása. Ezt most elkezdjük, és megpróbálok válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a hit. Ebben az első részben magának a szónak a jelentését szeretném kicsit pontosítani. Itt természetesen a Biblia, pontosabban az Újszövetség által definiált hitre gondolok. Fontos ugyanis, hogy a keresztény és a köznapi értelemben vett hitfogalom nem felcserélhetők. A hittel kapcsolatos félreértések túlnyomó része ebből a cseréből fakad. Először lássuk a különbségeket! Tovább…

Napsugár a felhőkön keresztül

#Alapozó: Létezik Isten? 2.

Ebben a részben a hívő emberek szemszögéből vizsgáljuk Isten létének bizonyíthatóságát.

Isten önbizonyításának tárgyalása után nézzük meg, hogy maguk a hívők tudnak-e megfelelően erős és cáfolhatatlan választ adni a címben feltett kérdésre. Nem véletlen ugyanis, hogy sokan a keresztény emberektől várják Isten létezésének bizonyítását. A nagy feladat tehát, hogy a hívők mutassanak fel valami olyat, amivel kétséget kizáróan bizonyítani tudják Isten létét. Magyarul mondva: Józsi bácsi sokat jár templomba, tehát bizonyítsa be, hogy van Isten. Sikerül neki? Tovább…

Cathédrale St-Étienne

#Alapozó: Létezik Isten? 1.

Létezik Isten? Ez az a kérdés, amelyet valószínűleg minden ember életében legalább egyszer feltesz magának, vagy talán nem is magának, hanem annak a feltételezett istenségnek, akinek létezéséről meg szeretne bizonyosodni. Fontos kérdés ez, és nagyon helyes, hogy gondolkodunk róla.

Az istenkérdés nem egy elvont, filozofikus gondolat, minden embert nagyon is személyesen érint. Hiszen ha Isten van, akkor az üdvösségünk, örök életünk múlik azon, hogy megismerjük Őt. Életünk fő spirituális kihívása valami módon bizonyítékot szerezni Isten létéről vagy éppen nemlétéről. Hiszen ha Isten van, akkor követnünk kell Őt, ha viszont nincs, akkor hagyni kell az egészet a fenébe, minek erőlködjünk… Tovább…