Két tanítvány: Fülöp és Nátánáél 2.

Nátánáél a művelt tanítvány, akinek szavai első olvasásra kissé elbizakodottnak tűnnek, de közelebbről megnézve kiderül, hogy másról van szó.

Michelangelo: Utolsó ítélet - Nátánáél (Szent Bertalan)

Michelangelo: Utolsó ítélet – Nátánáél (Szent Bertalan)

“Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” (Jn 1,45-49)

Nátánáél művelt ember volt, ez a Jézussal való beszélgetéséből egyértelműen kiderül. Az ő gondolkodása, lelkisége teljesen más, mint Fülöpé, annak ellenére, hogy mindketten várták és fel is ismerték Jézusban a Messiást. A felismerés útja különböző. Nem véletlen, hogy Jézus Nátánáélt egész más módon hívja el. Tovább…

Két tanítvány: Fülöp és Nátánáél 1.

Mit tudunk meg az evangéliumokból Fülöp apostolról és Nátánáélről? A hit mely típusait személyesítik meg?

Peter Paul Rubens: Szent Fülöp

Peter Paul Rubens: Szent Fülöp

“Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya! Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.” (Jn 1,43-51)

Fülöp a Genezáret-tó partján fekvő Bétsaidából származó egyszerű halászember volt. Elhívási történetében semmi különleges nincsen; Jézus megszólítja, mire Fülöp követni kezdi – ennyi. János evangélista nagy valószínűséggel tudatosan számol be ilyen rövid egyszerűséggel Fülöp megtéréséről. Fülöp ugyanis ilyen volt. Egyszerű, visszahúzódó, csendes tanítvány, aki vélhetően nem volt különösebben művelt sem. János evangéliuma a továbbiakban háromszor említi Fülöpöt, és ő mindegyik alkalommal gyermeki egyszerűségről tesz tanúbizonyságot. Tovább…

A szeretet prioritásai 6.

Hogyan tud a szeretet a leghatékonyabban működni? Mi köze az egyháznak a szeretet prioritásaihoz?

Emberek állnak világító körökön

A sorozat előző részében láttuk, hogy a szeretet prioritásainak kérdését a teljes Újszövetség fényében kell vizsgálnunk, hiszen a Jézus által adott kijelentéseket az apostolok tovább részletezték. Ennek oka, hogy Jézus tanításai néhány esetben annyira általánosak voltak, hogy a más-más élethelyzetben vagy kultúrában élők számára nem voltak egyformán alkalmazhatók. Az apostolok feladata volt tehát – a Jézustól kapott megbízatással – a tanítás pontos kifejtése, az egyes élethelyzetekre való alkalmazása. Jó példa erre az étkezésekkel kapcsolatos apostoli szabályozás (1Kor 8). Ez különböző – gyakorlatilag szituációfüggő – szabályokat ír elő az étkezés kérdésében, pedig tudjuk, hogy Jézus ezt a tanítást jóval egyszerűbben foglalta össze Mt 15-ben. Tovább…

A szeretet prioritásai 5.

Kik állnak a bibliai tanítás szerint a szeretet-rangsor élén? Mit jelent a “felebarát” a szeretet prioritásai tekintetében?

Egy férfi köröket rajzol az aszfaltra

Több olvasóm is kérte, hogy az előző részben említett koncentrikus szeretetmodellt kicsit részletezzem, illetve keressünk választ arra, hogyan viszonyul ez a modell a felebarát szeretetének parancsához. Mindenekelőtt látnunk kell, hogy a szeretet ilyen jellegű fontossági, prioritási sorrendje a bibliai emberek gondolkodásában természetes volt, sőt ezt Jézus is egyértelmű tényként kezeli.

“Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,36-39)

A koncentrikusan bővülő modell alapja már itt látszik abban, hogy Jézus Isten szeretetét elsőként, a felebarát szeretetét pedig másodikként írja le. Tovább…