Keresztelő János 2.

Hová tűnt a legitim főpap Jeruzsálemből? Miért olyan fontos, hogy Zakariás születendő gyermekének a János nevet adja?

Áron sírjaként tisztelt muzulmán szentély Petra közelében

Áron főpap feltételezett nyughelye

Áronnal, Mózes testvérével kezdődött el a zsidó papság, főpapság intézménye. Isten Áron fiait rendelte arra, hogy továbbvigyék a papi szolgálatot, ám ez a legitim főpapi vonal a Krisztus előtti második században megszakadt. Akkoriban – a már egyébként is sok évszázados leigázottság után – IV. Antiokhosz Epifánész (Kr. e. 175-164), a zsidógyűlölő szeleukida uralkodó vette át a zsidóság feletti uralmat. Minden eszközzel megpróbálta kiirtani a zsidó vallást. A tóratekercseket elégettette, betiltotta a szombat ünneplését, pogány áldozatokra, tisztátalan ételek evésére kényszerítette a zsidókat, a Templomban disznót áldozott.

Ezeknek az eseményeknek a hatására robbant ki a Makkabeus lázadás, amelynek során a zsidóság kemény harcok árán – rövid időre – kivívta a függetlenségét. Ez az időszak komoly hatással volt a legitim papság sorsára, ugyanis ekkor gyilkolták meg III. Oniászt, az utolsó legitim főpapot. Bár az ároni nemzetség III. Oniásszal nem halt ki, de a megmaradtak már nem viselhették a főpapi címet. A szabadságharc végén ugyanis a nép Makkabeus Simont – a lázadás egyik fő vezetőjét – tette meg főpappá és a nép vezetőjévé.

Amikor a rómaiak Kr. e. 63-ban elfoglalták Jeruzsálemet, Pompeius a Makkabeus-leszármazott II. Hürkánoszt erősítette meg a főpapi székben. Ettől kezdve a főpapi cím viselése az aktuális uralkodó, hatalmi képviselő hozzájárulása nélkül lehetetlen volt. Áron gyermekei papokként tovább szolgálhattak, de soha többé nem kerültek a főpapi székbe.

A legitim papság ez idő alatt két táborra szakadt. Az egyik csoport olyannyira nagy gyalázatként élte meg, hogy Isten rendelése ellenére a főpapi tisztet nem Áron gyermekei birtokolják, hogy bármilyen együttműködést lehetetlennek tartott az illegitim felső klérussal. Ők egyszerűen kiléptek a templomi szolgálatból. A másik csoport viszont az isteni megbízás visszavonhatatlanságára hivatkozva tovább gyakorolta hivatását a templomban. Abban is biztosak lehetünk, hogy e két tábor nem különült el teljesen egymástól. Eltérő véleményük ellenére, származásuk révén továbbra is Isten legitim papságaként tekintettek egymásra.

A templomban tovább szolgálók csoportjához tartozott Zakariás, Keresztelő János apja is.

“Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.” (Lk 1,13)

Amikor az angyal megjelenik Zakariásnak a templomban, közli a születendő gyermek nevét. Az előző részben már említettem, hogy a neveknek különleges jelentőségük volt a zsidóság életében, ez ebben az esetben is igaz. Mi az értelme annak, hogy az angyal előre közli a gyermek nevét? A három leggyakoribb magyarázat:

 • A János név az utolsó legitim főpap, III. Oniász neve. Az angyali üzenet lényege eszerint, hogy a gyermek Isten akarata szerint folytatni fogja a legitim főpapi láncolatot. A nevek különbözősége eszerint a magyarázat szerint a héber-(esetlegesen arámi)-görög átírás következménye, de valójában az utolsó legitim főpap nevét mondja az angyal. A problémám ezzel, hogy én a nevek elemzése során nem találtam olyan fokú azonosságot, ami ezt alátámasztaná.
 • A második magyarázat szerint a János név Johannesz (János) Hürkánoszra utal, aki a második Makkabeus főpap volt. Ő bizonyos szempontból tényleg megtisztította a kultuszt, lerombolta a Garizim hegyén emelt samaritánus szentélyt. Azonban nem kevés tette utal arra, hogy indítékai inkább politikai, mint vallási természetűek voltak.
 • A harmadik – számomra a leginkább elfogadható – magyarázat szerint, az angyal a majdan Jézus által hirdetett új korszakra, a kegyelem korszakára utal, hiszen a János név jelentése: Jahve kegyelmes. János tehát egy olyan Valaki előfutára lesz, aki a kegyelem idejét hozza el, és aki mindenki számára világossá teszi, hogy mit jelent Isten kegyelme.

(Folyt. köv.)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

9 hozzászólás

 • Gravatar for Vértes László Vértes László szerint:

  Bár a történelmi adatok nagyon értékesek, és minden tiszteletem az alapos kutatásért és kifejtésért, nem gondolod, hogy egyfajta érzéki csalódás János nevének világrengető jelentőséget tulajdonítani? Több millió judaistának volt legalább ennyire beszédes neve, nem csak Jánosnak.

  János attól lett érdekes (csak a Messiás követői számára), mert összefüggésbe került a szerintünk Messiással. Aki szerint Jézus nem volt Messiás, annak János sem fontos, jelentsen bármit a neve.

  Az igazi rejtély ott lappang, hogy mi volt a gond Jézussal a Nép többségének szemében. Ezután következik a kérdés, hogy mi következik ebből Jánosra nézve. Bar-Kochba jó volt János nélkül is, Jézus nem volt jó Jánossal sem. Ha ezt megértjük, valószínűleg előbbre lépünk a tudatos hitben.

 • Gravatar for Vértes László Vértes László szerint:

  Ugyanakkor érdemes elolvasni ezt az anyagot Bar-Kochba potenciális messiásságáról, melyet rabbi Akiba jelentett be. Ha ez a mozgalom kultusszá alakul, a szent könyvekben nyilván neki is „megjelent” volna egy angyal.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Kérem, ne kezdjük el feszegetni a bibliai kijelentések hitelességét. Ez a blog nem ezért van.

  • Gravatar for Vértes László Vértes László szerint:

   A kritikai gondolkodás lényege, hogy bárminek a hitelességét feszegetjük.

   A blogod ütközik a kritikai gondolkodással? Szerintem nem, legalábbis biztosan nem ez a szándékod.

   Nem vinném egyébként túlzásba a feszegetést, csak olyan mértékig, hogy ma már tudjuk: az ókori „lepra” bármiféle kiütéses bőrbetegség lehetett. Az ókori „angyal” pedig bármiféle intuitív felismerés (álom, belső hang, AHA-élmény) lehetett. Ez nem hiteltelenít semmit, csak segít lefordítani mai fogalmainkra a Bibliában található értékes igazságokat.

   Szerintem a judaisták véleményét figyelmen kívül hagyni messiásügyben olyan logikai hiba, mint Árpádnál jobban tudni, mi az igazi törzsszövetség. Ne kövessünk el ilyen kockázatos dolgot, és akkor hátha rájövünk, mi Jézus messiásságának a Nép számára problémás, a világ számára pedig elképesztően előnyös oldala.

 • Gravatar for István70 István70 szerint:

  Kedves Attila!

  Távol álljon tőlem, hogy kioktassalak blogírásból vagy szerkesztésből, de valahogy feszesebbé kellene tenned a tartalmat. Pl. most elindult egy újabb sorozat, lement két rész, de Keresztelő János még meg sem született. Hány rész lesz még, 1,2 vagy 10? Fogalmunk sincs. A blogot pedig egy részes, klasszikus postok színesítik. Én ugyan olvasni foglak, de nem biztos, hogy mindenki ilyen türelmes. Javaslom, hogy a többrészes cikkek elején jelezd, hogy hány részben miről lesz szó, a végén pedig készíts egy cikkben megírt összefoglalót. Nagy munkát végzel, tedd hatékonyabbá!

 • Gravatar for Kiss Péter Kiss Péter szerint:

  Attila! Bocsánat, nem akarok én is offolni, de szerintem amit csinálsz, az úgy jó, ahogy van. Nem vagyok már mai gyerek és hitben is áll mögöttem néhány évtizedes tapasztalat, de amiket írsz, azokban én személy szerint mindig találok valami olyat, ami vagy újdonság, vagy egy régóta hallott dolog jobb megviágítása. Csináld, ahogy te gondolod, ahogy neked tetszik, mert ez így nagyon jó.

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Kedves István és Péter! Köszönöm a javaslatot és a bíztatásokat is. Én eddig nem tapasztaltam olvasói türelmetlenséget a sorozatokkal kapcsolatban; sőt, az oldal olvasottsága – Istennek hála – folyamatosan növekszik. Nekem is van egy csomó ötletem a bloggal kapcsolatban, csak időm nincs ezeket megvalósítani. 🙂 /OFFHozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.