Jézus szobor

Érinthetetlen? 2.

Jorsits Attila,

Máriának el kell engednie Jézust? Csak ennyi? Van ennek az igének mélyebb teológiai jelentése?

„Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az Urat!, és hogy ezeket mondta neki.” (Jn 20,16-18)

Az első részben tisztáztuk, hogy Jézus Máriához intézett felszólításának lényege nem a Feltámadott érintésének tilalma, hanem az, hogy Mária engedje el Jézus lábát, mivel épp fogja azt. Most ennek a jelenetnek a teológiai mondanivalóját fogjuk megvizsgálni.

Amikor Jézus megváltói művére gondolunk, akkor leginkább a nagypénteken történt események jutnak eszünkbe, a feltámadás és mennybemenetel közötti időszaknak nem szoktunk akkora jelentőséget tulajdonítani. A golgotai kereszt bár vitathatatlanul a megváltás művének középpontja, ám mégsem korlátozhatjuk Jézus küldetését egyedül a kereszthalál elszenvedésére. Atyjától kapott küldetése nem egyedül a nagypénteki cselekményből állt, hanem az azt követő események is hozzá tartoztak: a feltámadás, a megjelenések, a Szentlélek adása, a missziói parancs, a mennybemenetel. Mindezek nélkül nem lett volna teljes Jézus Krisztus műve, nem vitte volna végbe mindazt, amit az Atya rábízott, ezért mi sem állhatunk meg a keresztnél, mondván, hogy ennyi elég.

Ha erről az oldalról közelítünk, akkor már egész komoly többletjelentést kapnak Jézus Máriához intézett szavai arról, hogy engedje el Őt, mert: még nem mentem fel az Atyához… Tehát még nincsen vége a feladatának. Jézusnak még be kell teljesítenie néhány Atyjától kapott feladatát, ahogy azt a Jn 16,7-ben is olvassuk:

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.”

Jézus tehát sem testi, sem spirituális értelemben nem maradhat ott Máriával. Mindkettőjüknek tovább kell menni, mert még mindkettőjüknek feladata van. Jézus küldetését már ismerjük, de mi Mária feladata? Nézzük ismét Jézus szavait:

„Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”

Nemcsak Jézusnak vannak tehát még bevégzetlen feladatai, hanem Máriának is. El kell mennie a tanítványokhoz, tanúságot kell tennie a Jézussal való találkozásról, és át kell adnia az üzenetet. Tehát nemcsak Jézusnak, mindkettejüknek tovább kell menni. Lesz majd idő, amikor nem kell elválniuk egymástól, de ahhoz, hogy ez eljöjjön, még mindkettőjüknek be kell teljesíteniük küldetésüket.

A sorozat részei

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/erinthetetlen-2/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu