Jézus elmaradt eljövetele 1.

Advent nemcsak Jézus első eljövetelére való emlékezés, hanem a második eljövetelre való felkészülés időszaka is. Az első keresztények hitték, hogy ez még az ő idejükben meg fog történni. Csalódniuk kellett.

Egy templom romjai

“Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy.” (Mk 13,24-30)

Jézus második eljövetele a kereszténység kezdeteitől fogva komolyan foglalkoztatta a hívőket. Ez nem meglepő, hiszen Jézus fenti szavai alapján már az apostolok idejében meg kellett volna történnie a parúziának. A korabeli hívők közül sokan emiatt osztották szét vagyonukat a szegények között, a 66-ban kezdődő zsidó háború elől pedig – szintén Jézus szavaira hivatkozva – elmenekültek Jeruzsálemből, és imádkozva, reménykedve várták az utolsó napot. Jézus nem jött vissza. Emiatt sokan reményüket vesztve folytatták életüket, nyomorúságos szegénységben. A kereszténység első nagy sokkja volt ez. A kereszténységet támadók napjainkban is előszeretettel hivatkoznak erre, mint ami Jézus szavainak megbízhatatlanságát húzza alá.

A téma vizsgálata során elsősorban nyelvi, történeti, társadalmi kontextusokat kell figyelembe vennünk.

“Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy.” (Mk 13,30)

Az eredeti görög szövegben a genea szó szerepel, amelynek jelentése: nemzedék, vagyis az egy időben született és élő emberek összessége. Mivel ezzel nem jutottunk közelebb a megoldáshoz, érdemes megvizsgálni, milyen kontextusokban szerepel még a genea szó az Újszövetségben. Jézus megszólalásait vizsgálva azt kell tapasztalnunk, hogy elsősorban tényleg az adott nemzedék megjelölésére használja a geneát. Ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen Jézus beszédeire jellemző a megszólító jelleg, tehát nem általános alanyt (pl. “az ember”) használ, hanem mindig az Őt hallgatókhoz szól. Ha azonban a geneát mindenhol nemzedékként fordítanánk, akkor igencsak komoly teológiai problémákba ütköznénk. Ennek szemléltetésére következzen két jézusi példa:

“Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta, Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony, mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek.” (Lk 11,47-51)

Ha a geneát minden esetben nemzedéknek fordítjuk – ahogyan azt a Protestáns Új Fordítás következetesen teszi –, akkor ebben az esetben azzal kell szembesülnünk, hogy a próféták megöléséért Jézus a saját nemzedékén veri el a port. Isten múltban megölt követeiért Jézus a saját kortársait teszi felelőssé Isten előtt. Beláthatjuk, hogy ez így nem valami igazságos.

Felhők közül átsütő napsugár

A genea csupán nemzedékként való értelmezése ellentmond Jézus Máté evangéliumában olvasható apokaliptikus beszédeinek is:

“Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Mt 24,14)

A beszédblokk végén Jézus itt is kijelenti:

“Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik.” (Mt 24,34)

Ha Jézus második eljövetelének feltétele az evangélium világméretű hirdetése, amelynek – a genea nemzedékként való értelmezése miatt – még az apostolok idején be kellett volna következnie, akkor az első híveknek igencsak igyekezniük kellett volna az evangélium hirdetésével.

Ezekből a kiragadott példákból is láthatjuk, hogy a genea következetes nemzedéknek fordítása nem igazán helytálló. Rendben, de akkor az első keresztények miért értették annak? Csak jobban tudtak görögül, mint mi, nem? Ezekre a kérdésekre a választ a történelmi és társadalmi kontextus adja meg, János evangélista segítségével. (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

33 hozzászólás

 • Gravatar for Sytka Sytka szerint:

  Attila, köszönöm, hogy foglalkozol a kérésemmel! 🙂

  Szóval, tűkön ülök, úgy várom a folytatást. Éppen Bultmann újszövetségi teológiáját böngészgetem, ő pedig úgy fogalmaz, mindenki tévedett Jézus második visszajövetelével kapcsolatban. Kíváncsi leszek te hova lyukadsz ki a végén.

 • Gravatar for endi endi szerint:

  Kíváncsian várom a folytatást. Arról is szívesen olvasnék, hogy az apostolok ilyen utalásai, kijelentései hogy értelmezhetők. (Mert hogy ő is beszéltek hasonlóan erről a témáról.)

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Nekem is tetszett a cikk és várom a folytatást. Szeretnék már valami általam is értelmezhető információt megtudni erről a témáról.

 • Gravatar for prox prox szerint:

  A vége úgyis ugyanaz: a szerző megmagyarázza Jézus miért nem értette úgy, ahogy mondta. Megmagyarázza, csak azért, mert ő nem tévedhet. De mi van, ha tévedett, vagy az emberek spanolására használták, találták ki?! Aztán rájöttek, hogy nem jött össze, és azóta is – lassan 2000 éve – megpróbálják megmagyarázni, miért nem úgy gondolta, ahogy mondta…

  • Gravatar for Sytka Sytka szerint:

   Namost képzeld el, hogy Bultmann pedig azt mondja, maga Jézus is tévedett ebben a kérdésben. Nem kell ebben egyetértenünk vele, csak azért írom, hogy lásd, nem mindig az van, hogy mindenki, mindig megmagyarázni akarja a dolgokat

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Vélelmezem, hogy Jézus nem tévedett, és azt is, hogy nem szokott mást mondani, mint amit gondol. A téma feszültségét pontosan ez adja.

  • Gravatar for prox prox szerint:

   Jézus is tévedhetett, és lehet, hogy tévedett is. De az is lehet, hogy olyat nem is mondott, amit épp ebben a posztban elemzel. A tény: nem tudjuk, pontosan milyen szavak és mondatok hangzottak el tőle, mert nem írták, jegyzetelték azonnal. Legfeljebb sejtésünk lehet róla. Ez alapján pedig felesleges arról elmélkedni, elemezgetni, hogy az adott szövegben mi van. Én inkább azt látom, hogy saját megnyugtatásunk miatt próbálunk újabb értelmet adni annak, amiben minden generáció csalódik, és ez a visszajövetel elmaradása! Ez van, el kell fogadni.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Ezek szerint az, hogy Jézus a mai napig nem tért vissza, kétségtelenül bizonyítja, hogy tévedett?

  • Gravatar for prox prox szerint:

   A Bibliában leírtak szerint igen! (A saját generációja ezt a csalódást jobban átélte)Ha állandóan meg akarjuk magyarázni, hogy mit érthetett azalatt, amit a szájába adtak a sorok által, akkor nem!

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Értem. Azt elárulom, hogy nem vagyok híve a verbálinspirációnak, ugyanis néhány helyen igencsak megbicsaklik a dolog. Ennek az igének a magyarázata során is vannak kétségeim a szóhasználat helyességével kapcsolatban, nem nyelvtani, hanem történeti alapon. Két kérdésem lenne:
   1. Azt elfogadod, hogy ez a bizonyos genea nem csupán nemzedéket jelenthet az Újszövetségben?
   2. Elhiszed, hogy a hitem nem ad felhatalmazást még egy ilyen kérdésben sem a hamisításra?

  • Gravatar for prox prox szerint:

   A kortársai jobban érthették, mint mi, azt, amit akkor leírtak, vagy a szájába adtak. Máskülönben nem cselekedtek volna annak alapján. De minél tovább tartott a várakozás, és nem történt semmi – pedig leírták, a szájába adták, mikor jön vissza – szóval, a jelek stimmeltek, csak épp a látható esemény maradt el. Utána, mivel nem jött be a sztori, azért elkezdték megmagyarázni, mit is érthetett alatta. Mindezek értelmében a válaszom: igen! (De felesleges erről írogatnunk, mert te úgyis azt hozod ki, amit akarsz, én viszont – lehet, nem úgy tűnik – meggyőzhető vagyok, de idáig még senki nem tudta bebizonyítani, hogy ne azt értsem alatta, amit olvasok).
   Egyébként érthető, hogy a keresztények nem is akarják elfogadni a tévedést, hiszen akkor hiábavaló lenne minden, és elvesztenék a talajt a lábuk alól, majd félelemből sokan őrültségeket tennének. Számtalan példa van erre is a történelemben.
   Így marad a remény szinten tartása reménykeltő magyarázatokkal. Ez is jobb, mint reménytelenül élni. Csak lehet, hogy hiábavaló.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Ha jól értem az első kérdésre igen a válaszod, a másodikra pedig nem. Vagyis elfogadod, hogy a genea mást is jelenthet – jól teszed, mert ez nemcsak a szótárból, hanem az Újszövetségből is kiderül -, viszont azt nem hiszed el, hogy korrektül járok el a kérdésben – ez a feltételezésed sajnos eleve kizárja az általad emlegetett meggyőzhetőséget, ugyanis annak alapja a bizalom.

   Nem baj, nem akarlak meggyőzni arról, hogy nekem van igazam, sőt nyugodtan induljunk ki abból, hogy nincs igazam. Tegyük fel, hogy mindez nem is úgy hangzott el, vagy Jézus tévedett, vagy az apostolok hazudtak, vagy akármi. Ez elég bizonyíték lenne a kereszténység tanításainak ignorálására? Nem kellett volna ezt a blamát inkább eltussolni ahelyett, hogy mindenki tudomására hozzák?

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Örülök, hogy érdeklődtök a téma iránt. Kemény dió ez az ige. A legnagyobb probléma az, hogy nehéz – vagy leginkább lehetetlen – olyan magyarázatot adni, amibe nem lehet valami módon belekötni. Igyekszem nyelvi, hermeneutikai, történeti oldalról a legtöbbet összeszedni róla, és ezekből levonni a következtetéseket. Azért beszélek rébuszokban, mert még nem értem a kutatás végére, de már kirajzolódni látszik egyfajta kép, aminek lehet, hogy némelyek nem fognak örülni.

  A kutatás során elkeserítő volt látni, hogy milyen sokan próbálják meg kisebb csúsztatásokkal vagy konkrétan hazugsággal feloldani ennek az igének a feszültségeit. Az ilyen módszerek hogy szolgálhatnák Isten ügyét?

 • Gravatar for SchellL Lászlóné Heppenheimer Beáta SchellL Lászlóné Heppenheimer Beáta szerint:

  Kevés idő van. Isten feddésként kijelentést tesz az időről.

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Nem tudom, ti találkoztatok-e már biblicistákkal, vagyis olyan keresztényekkel, akik mindenek fölött abban hisznek, hogy a Biblia minden szava, minden mondata és minden gondolata egészen pontosan úgy igaz, ahogy le van írva: a világ teremtése (6 ezer éve), Noé bárkája, meg amit akartok. Mert szerintük ha csak egy mákszemnyi ellentmondás, pontatlanság vagy zűrzavar van a Bibliában, akkor az ablakon kell kidobni az egészet. Ők persze nem a biblicista (bibliai literalista) nevet használják magukra, sőt azt sem szeretik, ha ezt mondják nekik, mert saját maguk szerint ők és csak ők az igazi keresztények. Nekem már volt velük dolgom, elég elkeserítő volt.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Kérlek, ne kritizáld őket. Sok keresztény ember életében van olyan szakasz, amikor a naiv hitnek különösen nagy jelentősége van. Nekem is volt ilyen időszakom, a bibliaismeretem jó részét annak a felfogásnak, és azoknak a testvéreknek köszönhetem. Természetesen rossz tapasztalatom is van, hiszen néhány év után kiszorultam/kizártak/kiléptem közülük, és talán még ma is én vagyok számukra a megtévedt, hitehagyott testvér tipikus példája. Mégsem bánom, sőt hálás vagyok érte, hogy ismerhettem őket.

   Lehet, hogy a fenti hozzászólásom félreérthető volt, de nem egy konkrét kegyességi csoportra utaltam, amikor azokat a bizonyos csúsztatásokat és hazugságokat említettem. Ugyanúgy találtam fundamentalista/literalista/verbálinspirációs magyarázatban csúsztatást, mint ultraliberális vagy ateista elemzésben.

   Az írásmagyarázatokban nem az egyes kegyességi felfogásokkal van bajom, hanem azzal, amikor valaki hitfelfogásától függetlenül kamuzik, csúsztat.

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Kedves Attila!

  Nem bántom vagy kritizálom őket, csak leírtam, hogy én bizony nem igazán jó élményeket szereztem velük kapcsolatban. Ők vonták kétségbe az én hitemet, mondván, hogy azért nem hiszek a Biblia szószerintiségében, mert nem elég erős a hitem, illetve kisarkították, hogy ha a Bibliából egy mákszemnyi is nem valós, akkor az egészet dobjuk a kukába (ergo nincs benne egy mákszemnyi tévedés sem). Mindehhez társult még egyfajta érezhető felsőbbrendűségi érzés is, amit álszerénység palástolt (ó, én ostoba esendő ember vagyok, de amúgy mindig nekem van igazam, mert én állók a jó oldalon). Szóval nagyra becsülöm, ha valaki az ismert tények fényében nézi az Igét, nem a tényeket hajlítgatja úgy, hogy az Igéhez passzoljanak.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Azért szóltam, mert tudom, hogy a blog olvasói nagyon széles kegyességi körből kerülnek ki, és több olyan bevallottan verbálinspirációt valló testvérünk is olvassa az oldalt, akikre az általad leírtak nem jellemzők. Mindemellett átérzem a negatív tapasztalataidat, vannak igencsak nehéz emberek…

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Értem, természetesen távol álljon tőlem, hogy bárkit is megítéljek vagy piszkáljak, nem is írok erről többet. Egyébként is úgy gondolom, hogy nekünk, keresztényeknek – keresztyéneknek azt kellene inkább keresnünk, amit összeköt és nem azt, amit elválaszt. A katolikusokkal sincs bajom, pedig evangélikus volnék.

 • Gravatar for bandi bandi szerint:

  Szervusztok!

  Abszolút elutasítom azt,hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus tévedett!
  1,A második eljövetelére vonatkoztatva az ÚR válasza..ezt az én Mennyei Atyám a maga hatalmában tartotta…
  2,Attila is említi,hogy az ógörögben nehezen érthetők a szó mögötti gondolati és értelmezési kör.(pl kronos és kairos….)
  3,A Szentháromság egy igaz Istene NEM él tér – idő kontinuumban,-de mi igen!
  4,Minden történésnek oka és célja van!
  A mi feladatunk a “cselekvés”.
  Amit tudnunk kell, azt a mi URunk kijelentette – egyértelműen – önmagáról és természetesen a mi Mennyei Atyánkról!

  Isten áldjon mindnyájunkat, – Áldott Adventet.

 • Gravatar for Sytka Sytka szerint:

  Megkockáztatok felvetni egy gondolatot, illetve kérdést, amire őszintén érdekel a válasz. Nem provokálni szeretnék, tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát:
  1. Jézus azt mondta senki nem tudja a visszajövetel idejét – még Ő sem(!), csak az Atya.
  2. Bár Jézus nem tudja saját visszajövetele idejét, mégis úgy beszél róla, hogy az nagyon közel van.

  Ha mindkét állítás igaz, az elég paradoxnak tűnik számomra. Hiszen ha Jézus maga sem tudja mikor kell visszajönnie, milyen alapon mondhatja, hogy az “közel van”? Itt persze megint felvethető, amit Attila helyesen bedobott fentebb: valószínűleg nem mi vagyunk az elsők, akik ilyen kérdéseket megfogalmaznak. Bennehagytak volna egy ekkora “blamát” az evangéliumban, ahelyett hogy eltussolták volna?

  Igencsak várom a folytatást!

  • Gravatar for bandi bandi szerint:

   Az ellentmondás látszólagos!
   Az,hogy a Mennyei Atyánk a maga hatalmában tartotta az “időpontot”, – nem azt jelenti,hogy Jézus nem tudja – ,mert Ő az Atyával egylényegű, – hanem nem beszél róla….

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Sytka: Arra lennék kíváncsi, hogy a feldobott igeszakasszal kapcsolatban kérdezed-e ezt – mert ott is szerepel ez a két kijelentés -, vagy Jézus egy másik kijelentésével kapcsolatban? Az utóbbi esetben jó lenne, ha írnál egy igehelyet.

   bandi: Úgy gondolom, ha Jézus csupán titkolná az időpontot, akkor nem mondaná azt, hogy nem tudja. A megoldást szerintem máshol kell keresnünk.

  • Gravatar for prox prox szerint:

   Miért ne hagyhatták volna benne? Simán belefér, sőt… Nem értem, miért kell azt hinni, hogy amit leírtak, az minden úgy történt, ahogy történt.

 • Gravatar for bandi bandi szerint:

  Attila:

  Nem azt írtam,hogy Jézus nem tudja!
  Az,hogy az Atya a maga hatalmában tartotta,ez – az én értelmezésemben – azt jelenti,hogy nem Jézus “dolga” erről beszélni!

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Kedves Bandi! Jézus szavaira alapoztam, hogy nem tudja:
   “Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.” (Mt 24,36)

 • Gravatar for Szabó Gergely Szabó Gergely szerint:

  34Összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. 35Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét. 36Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? 37Mert mit adhat cserébe az ember a lelkéért? 38Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”

  Majd a lényeggel folytatja:
  1Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, hogy a jelenlevők közül lesznek, akik nem halnak meg, míg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”

  Azt gondolom, hogy ha:

  “11,5 Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.”

  akkor nem lehetetlen – a persze szigorúan a szöveg logikája szerint -. hogy valaki az akkori tanítványok közül életben van… (Ha ez így is lenne, inkább óriási próbatételnek tekinteném sem mint főnyereménynek…)

  Az apostolok az alábbi kijelentés tanúsága szerint az igen- igen hosszú életet nem tartották lehetetlennek:

  21 23Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: „Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?”

  Azt pedig, hogy Jézus nagyjából mennyi időre tervezte volna a visszajövetelét már csak Dániel próféta könyve alapján sem valószínű, hogy 10-40 év közé saccolta volna.

  1És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. (Dán 10,13) 2És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. (Ezék 37,11.12) 3Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. (Dán 8,7) 4Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. (Dán,12 9. Dán 8,26.) 5És széttekinték én, Dániel, és ímé másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. (Dán 10,4) 6És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, a ki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak? (Dán 10,5) 7És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, a ki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. (Jel 10,5.6;Dán 7,25) 8Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? (5Móz 32,10; Ésa 46,3.4) 9És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. (Dán,12 4.) 10Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik, (Ezék 25,13;29,9;32,15) 11És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz. (Dán 11,31) 12Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot. (Dán,12 2. Jer. 10,12.) 13Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. (1Móz 19,24.25.5Móz;29,23)

  Bővebben itt:
  http://www.gutenberg.org/files/16878/16878-h/16878-h.htm

 • Gravatar for Cypriánus Cypriánus szerint:

  Szia!

  De mire alapozod, hogy lett volna egy ilyen nagy csalódás az ősegyházban?
  Mi a forrás, ami alátámasztást adna ennek?

  Tényleg akkora csalódás az, hogy nem koncolták fel őket a rómaiak, mint az ott maradó jeruzsálemi lakosságot?

  Továbbá ha Péter lenne az abszolút hunyó a felfokozott apokaliptikus várakozásban, akkor miért az ő neve lett a kompromisszum, és a különböző teológiai felfogású közt egyensúlyt kereső keresztény mainstream szimbóluma az óegyházban? Hiszen akkor egy tekintélyét elvesztő ember lett volna, szemben Pállal.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   A cikk eleje a témafelvetés, ami direkt ennyire sarkos – erre egyébként a bekezdés utolsó mondata is utal. A továbbiakban árnyalom a képet, a harmadik rész eleje pl. pont erről szól.

   “Tényleg akkora csalódás az, hogy nem koncolták fel őket a rómaiak, mint az ott maradó jeruzsálemi lakosságot?” Ilyesmire nem utaltam, mire gondolsz?

   Olyat sem állítottam, hogy Péter lenne az “abszolút hunyó”. Annyit írtam, hogy János többször is említi, hogy Péter félreértette Jézust és a félreértés motívumok között van a Jn 21-20-23 is. Mindezek ismeretében sem véletlenül zártam így a gondolatmenetet:
   “Összefüggő vagy csak véletlen tények? Ezt döntse el mindenki maga.”

   Persze, ha valamit rosszul tudok, szívesen veszem a kiigazítást.

 • Gravatar for Győző Győző szerint:

  Kedves Attila,és mind, a többi megszólalók!
  Elöljáróban: A HIT kapuján belül állok, amiben nekem abszolút semmi érdemem sincs, mert ez ingyen kegyelem! Misterium fidei… Ez az élő hit elsősorban egy randevúból ered, s erre a randevúra Jézus hívott meg,ui:”Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” No, ez a SZEMÉLYES kapcsolat felülír minden egzegetikai dialógust, s emberi -jogos!- kritikát, scientifikus ismeretet. Azért mertem mindezt leírni, mert a 2+5 év teológiai tanulmányaim győztek meg erről! A teológia egy fakultás, KÉPTELEN hitet adni, csupán rendszerezett tudományként elénk tárja, s alátámasztja a hívő világnézet igazságait.
  Megvallom; kissé engem is zavar a tárgyalt igehely, s tán mégjobban a Mt. 10,23. vers… De vallom, hogy mindíg a TELJES SZENTÍRÁST kell egyben látnunk, ez fundamentális igazság! Ha nem ez a hermeneutikai módszer, -jönnek a szekták… Nos; engem ebben a nem titkolt zavarban teljesen kisegít két másik locus: “Bizony bizony mondom nektek, MIELŐTT Ábrahám LETT (!!!) én VAGYOK!” /Ez az “ámen,ámen” mindíg egy hatalmas kijelentést előz meg./ A másik: “….láttalak a függefa alatt.” (Nátánáel.) Lehetne még oldalakon át sorolni mindazt, ami engem leborulásra indít, és velem is mondatja; “Te valóban az Isten Fia vagy!”
  Javasolni szeretném, hogy olvassátok végig lassan, csendben az öregedő János evangéliumát. Őt, aki valóban a SZEMÉLYES, ÉLŐ TŰZ hiteles tanúja. -…és attól a pillanattól kezdve, a parúzia kronosza teljesen marginális kérdéssé redukálódik.
  VENI CREATOR SPIRITUS!!!

 • Gravatar for Győző Győző szerint:

  Ps: Természetesen: fügefa. Elnézést… S ha már újból írok, akkor lépjünk át a fügefa alól Jákob kútjához egy percre. Ugyan, ki mondta, -ki merészelte volna mondani, – az egyetemes vallástörténet folyamán, hogy “Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, ÖRÖK ÉLETRE SZÖKELLŐ vízforrás lesz benne.” S ebből a mondatból kibomlik egy dialógus, melynek elején Jézus u.úgy bele lát annak az asszonynak az életébe, mint ahogy látta a tőle messzi Nátánáelt…

  “Mikor lesz ez, meg az?” Kronosz,-kairosz… Sapienti sat.Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.