Hagyományőrzők

Házasság a Bibliában – a Szentírás házasságmodellje 3.

Jorsits Attila,

Változhat a keresztény házasságkép az idő múlásával? Kezelhetjük-e – és ha igen, akkor milyen mértékben – a Biblia házasságképét korhoz kötött tanításként?

Sokan beszélnek a keresztény teológia korszerűsítéséről, korunk kérdéseihez, igényeihez való igazításáról. Ez a törekvés sok szempontból igen üdvös, hiszen a megfelelő kommunikációhoz – és misszióhoz – elengedhetetlen az emberek aktuális élethelyzetének figyelembevétele. Jézus ebben is példamutató, hiszen Ő mindig kora körülményeinek és hallgatósága élethelyzetének figyelembevételével fogalmazta meg a tanításait. Ebből is következik, hogy a Bibliában sok témával kapcsolatban találunk olyan kijelentéseket, amelyekről nem mondható el, hogy az egész Szentírás során egységes képet mutatnának. Jó példa erre a pogányokhoz való viszonyulás. Míg az Ószövetség elején a legszigorúbb elkülönülési parancsokkal találkozunk, addig az apostoli tanítás már nemcsak egyenrangú félként, hanem egyenesen Ábrahám fiaiként (Gal 3,28-29) beszél róluk.

A fenti jelenség oka kettős. Egyrészt a Bibliában valóban léteznek ún. korhoz kötött tanítások, melyek az idő előrehaladtával változnak, vagy aktualitásukat vesztve el is tűnnek. Ezek ismertetőjegyei, hogy a politikai, társadalmi, kulturális változások lassan értelmetlenné és/vagy alkalmazhatatlanná teszik őket.

A jelenség másik oka a bibliai megismerés fejlődése. Isten folyamatosan tanítja népét, ennek következtében a vele kapcsolatos ismeretek, az általa adott kijelentések is folyamatosan bővülnek, teljesednek. Ezek nyomán felmerül a kérdés: kezelhetjük-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a Biblia házasságképét korhoz kötött, idővel változó tanításként?

A válaszhoz meg kell vizsgálnunk, hogy a korhoz kötött tanítások jellemzői közül fellelhető-e bármelyik a házassággal kapcsolatos bibliai kijelentésekben.

  • Az első a politikai, társadalmi, kulturális körülmények változása. A keresztény házasságkép kritikusai ezt hozzák fel legerősebb érvként a változtatásra. Tagadhatatlan, hogy ezeken a területeken korunk és az Újszövetség kora között hatalmas különbség van. Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a korhoz kötött tanításokat mindig az adott jelenség vagy szokás alapjainak, vagy a gyakorlásukhoz szükséges körülmények változásai érvénytelenítik, illetve írják felül. A bibliai házasságmodell azonban nem politikai, társadalmi vagy kulturális alapokra épül. Alapja a teremtési rend, és az ember teremtési adottságai. Ezek az eltelt évezredek alatt nem változtak.
  • A második az isteni kijelentések bővülése. Igaz, hogy a házassággal kapcsolatos újszövetségi kijelentések mutatnak egyfajta jelentésbővülést – erről a további részekben még írok –, de ezek a kijelentések nem módosítják a házasság definícióját. Jézus és az apostolok házasságdefiníciója is a teremtési rendre épül.
  • Egy harmadik ok, melynek alapján egy tanítást részben vagy teljesen érvénytelennek tarthatunk, a lehetetlenség. Vagyis, ha egy isteni parancsot azért nem tud az ember teljesíteni, mert az objektíve nem lehetséges. Ilyenek ma például az ószövetségi áldozati törvények. Megtartásuk isteni parancs a zsidóságnak, de a Templom lerombolása óta lehetetlen őket teljesíteni. A bibliai házasságmodellt viszont nem sorolhatjuk ebbe a csoportba, hiszen az napjainkban sem megvalósíthatatlan.

A fentiekből látható, hogy a bibliai házasságmodell semmilyen hasonlóságot nem mutat a Szentírás egyéb, változó vagy korhoz kötött tanításaival. A korhoz kötöttség bizonyítására irányuló törekvések tehát bibliailag, teológiailag nem alátámaszthatók. (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/hazassag-a-bibliaban-a-szentiras-hazassagmodellje-3/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu