Csókolózó pár

Mi a paráznaság, ki a parázna? 1.

Jorsits Attila,

Ki a parázna? Ki paráználkodik? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, először meg kell vizsgálnunk a fogalom jelentését.

Sokat hallunk a keresztény értékrend újraértelmezéséről, modernizálásáról. Az egyik ilyen sokak által aktualizálni kívánt téma a paráznaság megítélése. A paráznaságot általában a házasságon kívüli szexuális kapcsolattal azonosítjuk, de ezzel valójában leegyszerűsítjük a jelentését. Nézzünk meg egy elgondolkodtató igeszakaszt:

„Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.” (Mt 15,19)

Amire érdemes most odafigyelnünk, az az, hogy a paráznaság és a házasságtörés külön fogalmakként szerepelnek. A Galatákhoz írt levél bűnkatalógusában is megtalálható ez a különbségtétel:

„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás…” (Gal 5,19)

A fentiekkel arra szeretnék rámutatni, hogy a paráznaság jelentése tehát nem azonosítható a házasságon kívüli szexuális kapcsolattal.

Tovább kutatva a Bibliát, a fogalom jelentésének bővülését tapasztaljuk.

„De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták.” (Bír 2,17)

Nem ez az egyetlen hely, ahol az idegen istenek imádását paráznaságként írja le a Biblia.

„Így történt, hogy könnyelmű paráznaságával gyalázatossá tette az országot, hiszen kővel is, fával is paráználkodott.” (Jer 3,9)

Jeremiás itt a bálványok – kő- és fafaragványok – imádását nevezi paráznaságnak.

A bikafejű Molok

A bikafejű Molok

„Ha pedig az ország népe mégis szemet huny fölötte, és nem öli meg azt az embert, aki odaadja gyermekét a Moloknak, akkor én fordulok az ellen az ember ellen és a nemzetsége ellen, és kiirtom a nép közül őt és mindazokat, akik követik a paráznaságban, paráználkodva a Molokkal.” (3Móz 20,5)

A Molok-kultusz része volt a gyermekáldozat, ám ezt mégsem gyilkosságként, hanem paráznaságként ítéli el a Szentírás. Miért?

Rengeteg helyet idézhetnék még, de az már a fentiekből is látszik, hogy a paráznaságot nem szabad csupán szexuális cselekményként értelmezni. A paráznaság a bűnök egy speciális kategóriája, halmaza. Nem minden paráznaság szexuális vétség, miközben a szexuális bűnök jó része egyértelműen paráznaságnak minősül. Mindezt nagyon fontosnak tartottam tisztázni ahhoz, hogy megértsük a paráznaság fogalmát – ami a tulajdon kérdésével áll szoros kapcsolatban! A következő részben azt vizsgáljuk, hogyan lehetséges ez; hogyan lesz tulajdonjogi fogalom, tulajdonnal kapcsolatos bűnöket összefoglaló fogalom a paráznaság? (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/mi-a-paraznasag-ki-a-parazna-1/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu