Peter Paul Rubens: Szent Fülöp
Peter Paul Rubens: Szent Fülöp

Két tanítvány: Fülöp és Nátánáél 1.

Jorsits Attila,

Mit tudunk meg az evangéliumokból Fülöp apostolról és Nátánáélről? A hit mely típusait személyesítik meg?

„Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya! Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.” (Jn 1,43-51)

Fülöp a Genezáret-tó partján fekvő Bétsaidából származó egyszerű halászember volt. Elhívási történetében semmi különleges nincsen; Jézus megszólítja, mire Fülöp követni kezdi – ennyi. János evangélista nagy valószínűséggel tudatosan számol be ilyen rövid egyszerűséggel Fülöp megtéréséről. Fülöp ugyanis ilyen volt. Egyszerű, visszahúzódó, csendes tanítvány, aki vélhetően nem volt különösebben művelt sem. János evangéliuma a továbbiakban háromszor említi Fülöpöt, és ő mindegyik alkalommal gyermeki egyszerűségről tesz tanúbizonyságot.

A kenyérszaporítás előtt Jézus próbára teszi őt, de úgy látszik, nem is nagyon érti, hogy Jézus mire céloz:

„Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset.” (Jn 6,5-7)

A Jézust keresőket – ahelyett, hogy egyszerűen útbaigazítaná vagy Jézushoz vezetné őket – otthagyja, és szól Andrásnak, hogy aztán ők együtt szóljanak Jézusnak:

„Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.” (Jn 12,21-22)

Az utolsó vacsorán elhangzó búcsúbeszédek alatt olyan kérést intéz Jézus felé, amiből kiderül, hogy valójában nem igazán érti a lényeget:

„Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk! Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14,8-9)

Lehet, hogy Fülöp sokszor nem érti, miről is van szó, nem szárnyal nagy teológiai magasságokban, de ha egy kicsit figyelmesebben megnézzük alakját, rájövünk, hogy mennyire fantasztikus ember. Az teszi őt naggyá, hogy tisztában van saját magával és tudja, hogy ehhez mérten mi a feladata. Nem akar másnak látszani, mint aki valójában. Visszahúzódó és bámulatosan alázatos ember, akit pontosan ez a tulajdonsága tesz remek tanítvánnyá. Lehet, hogy sok kérdésre nem tud válaszolni, viszont azt nagyon is tudja, hogy mikor kihez kell vezetni a kérdezőket. Fülöp tehát egy igazi közvetítő.

Nagy szükség van ma a hozzá hasonló emberekre. Azokra, akik vállalják nem csak tudásukat, hanem a tudatlanságukat is, és éppen ezért felesleges okoskodások helyett inkább egyszerűen Jézushoz vezetik az embereket. Ahhoz a Valakihez, aki biztosan tud válaszolni a fontos kérdésekre. Fülöp ezt teszi, mert felismerte, hogy ez a hivatása.

„Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg!”

Fülöp nem válaszol Nátánáél kérdésére, lehet, hogy nem is tudja a választ. Egyet azonban biztosan tud: Jézus majd válaszol. Ez Fülöp legfőbb tudása, és ebben ismeri fel a küldetését. Az egyszerű halász így vezeti el a művelt Nátánáélt az üdvösséghez, Jézushoz. (Folyt. köv.)

A sorozat részei

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/ket-tanitvany-fulop-es-natanael-1/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu