Emberek állnak világító körökön

A szeretet prioritásai 6.

Jorsits Attila,

Hogyan tud a szeretet a leghatékonyabban működni? Mi köze az egyháznak a szeretet prioritásaihoz?

A sorozat előző részében láttuk, hogy a szeretet prioritásainak kérdését a teljes Újszövetség fényében kell vizsgálnunk, hiszen a Jézus által adott kijelentéseket az apostolok tovább részletezték. Ennek oka, hogy Jézus tanításai néhány esetben annyira általánosak voltak, hogy a más-más élethelyzetben vagy kultúrában élők számára nem voltak egyformán alkalmazhatók. Az apostolok feladata volt tehát – a Jézustól kapott megbízatással – a tanítás pontos kifejtése, az egyes élethelyzetekre való alkalmazása. Jó példa erre az étkezésekkel kapcsolatos apostoli szabályozás (1Kor 8). Ez különböző – gyakorlatilag szituációfüggő – szabályokat ír elő az étkezés kérdésében, pedig tudjuk, hogy Jézus ezt a tanítást jóval egyszerűbben foglalta össze Mt 15-ben.

A szeretet kérdésében sem elég egy-egy jézusi mondattal lezárnunk a témát, hanem meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az apostoli iratok minként fejtették ki a Jézus által elmondottakat (lásd előző rész). Jézus tanításában Isten után a felebarátok szeretete következik, közöttük az apostolok így állítanak fel sorrendet:

  1. Isten
  2. Család
  3. Hittestvérek
  4. Egyéb közeli (fizikai értelemben, pl. közel lakó) rászorulók
  5. Mindenki más

A szeretet prioritásainak ez a koncentrikus kiáradásmodellje nem ismeretlen a bibliai gondolkodás számára. Talán a legjobb példa erre az evangélium terjesztése, melyet szintén ilyen, a közeliektől a távoliak felé való kiáradásként tudunk leírni.

A bibliai szeretetmodell valójában nagyon egyszerű és életszerű. Legelső dolgunk teljesíteni a belső körökre vonatkozó szeretetparancsokat:

  • Isten szeretetét azért, mert az Ő szeretete táplál minket, ráadásul aki az emberszerető Istent szereti, az nem fordít hátat embertársainak sem.
  • A család szeretetét azért, mert a legbelső körben, a szülők, házastársak és gyermekek körében megvalósuló szeretet nélkül minden más csak képmutatás. Ők azok, akiket elsősorban ránk bízott Isten.
  • A hittestvérek szeretetét pedig azért, mert Krisztusban egyek vagyunk velük – lásd Pál apostolnak a Krisztus testéről szóló tanításait (pl. 1Kor 12,27).

Ha ezt egy kicsit alaposabban végiggondoljuk, láthatjuk, hogy ezeknek a szeretetparancsoknak a teljesítése valójában egy olyan erős háttérbázist hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy közös erővel árasszuk ki Isten szeretetét a távolabbi emberek felé. Ezért ha a keresztények valóban megélik a Biblia tanítása szerinti szeretet-prioritásokat, akkor valami nagy dolog történik: létrejön az egyház. Az az intézmény, melyet Isten megtestesült Szeretete hozott létre, és melynek egyik legfontosabb feladata, hogy megélje a biblikus szeretetet.

Tanítja ezért elsősorban Isten szeretetét, mint mindennek alapját; hirdeti a házastársi tisztaságot, hűséget, a családi kötelékek szentségét; segíti tagjait és bátorítja őket a testvériség megélésére a közösségben és a szentségek által Krisztusban. Végül a hívek Isten és egymás iránti szeretetére és áldozatkészségére alapozva kiárasztja a kívülállók felé Isten cselekvő emberszeretetét (karitasz).

A bibliai szeretetfogalmak mögött tehát nagyon komoly, logikus rendező elvet találunk. Ezt azért fontos tudatosítanunk, mert a bibliai szerinti aktív, cselekvő szeretet csak a megfelelő prioritások szerint megvalósítva tud hatékony maradni. Helyesen megélve viszont mindig Istenből indul ki és Isten felé mutat.

A sorozat további részei

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/a-szeretet-prioritasai-6/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu