A lélek halhatatlansága 1.

Az ember két elkülöníthető részből áll: testből és lélekből. A test bűnös és halálra ítélt, a lélek tiszta és halhatatlan. Vagy mégsem?

Test és lélek

“Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.” (Jób 19,25-27)

Az egyház története során időről időre tévtanítások merültek fel, amelyek megzavarták az emberek Istenről és önmagukról alkotott képét. Egy ilyen, szinte az egyház születésétől fogva jelenlévő, időnként eltűnő, majd újra felbukkanó gondolat a lelket természetéből adódóan halhatatlannak tartja. Ez az elmélet abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy emberi valónk két egymástól jól elkülöníthető részből, testből és lélekből tevődik össze, és e kettő sok szempontból tökéletes ellentéte egymásnak. A test alapvetően gyarló, szennyes, pusztulásra ítélt, míg ezzel szemben a lélek hibátlan, tiszta és örök életű.

Ezt a szemléletet legmélyebben talán Platón dualisztikus rendszere honosította meg a keresztény gondolkodásban. A filozófus szerint a test és a lélek két különböző dolog, amelyek közül a lélek a magasabb szintű létező. Ez azt is jelenti, hogy amíg a test nem élhet lélek nélkül, addig a lélek test nélkül is létezhet. A test és a lélek az emberben „összezárva”, egyfajta kényszerkölcsönhatásban van. A magasabb szintű lélek irányítja a testet, de a test is képes bizonyos mértékben uralkodni a lélek felett, ám ez a befolyás leginkább a lélek akadályozásában, behatárolásában nyilvánul meg. A lélek tehát sokkal többre lenne képes, ha a test nem fogná vissza, nem csábítaná rosszra. A test ebben a gondolkodásmódban egyértelműen akadálya az ember – aki ebben a rendszerben maga a lélek – kiteljesedésének, önmegvalósulásának.

Így ez a felfogás a testre mint a lélek börtönére tekint – a lélek pedig addig nem teljesedhet ki, amíg ki nem szabadul ebből a börtönből. A halál itt nem büntetés, nem ellenség, hanem segítő, hiszen felszabadítja a lelket, hogy az végre szabadon, örökké éljen tovább.

Mivel ez az elmélet sok, ma igencsak divatos – főleg keleti – vallásban megjelenik, ezért szinte törvényszerű, hogy napjaink keresztény gondolkodására is hatással van. Legfőbb veszélye, hogy nagy vonalakban könnyen szinkronizálható a kereszténység feltámadással kapcsolatos tanításaival, ám jobban megvizsgálva látni fogjuk, hogy ellenkezik a Bibliának az emberről, a bűn következményeiről, az ítéletről és az örök életről szóló tanításaival. (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

4 hozzászólás

 • Gravatar for István István szerint:

  Elég érdekes témának tűnik, kíváncsian várom a folytatást. A test és lélek dualista felfogásával már én is többször találkoztam keresztény írásokban (pl. gotquestions.org), sőt lelkésztől is hallottam már, hogy az ember lelke természeténél fogva halhatatlan.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Eléggé nagy és nehéz téma, megpróbálom értelmesen kifejteni, remélem sikerül. A dualista felfogás nagy kísértés, mert mindaddig semmi gond nincs vele, amíg az ember mélyebbre nem ás a Bibliában. Akkor kiderül, hogy néhány isteni kijelentés nem illik bele a dualista képbe.

 • Izgalommal várom a folytatást!

  Talán a pontosság kedvéért jobb lenne, ha a szellemet is behoznád, mint az ember harmadik alkotó elemét. A bibliai emberkép a test, lélek és szellem hármasáról tesz tanubizonyságot, sajnos ez a legtöbb bibliafordításban nem jön ki, a szellem is léleknek van fordítva.

  Két példát hoznék:
  I. Péter 1:9 “mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”
  Galata 5:17 “Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.”

  Érdekes módon, az első igében a lélek üdvözülése mint a hitünk célja jelenik meg, a másodikban a szellem mint a test ellensége.

  Összefoglalva én úgy értelmezem a Bibliát, hogy a testnek fel kell támadni, egy újjáteremtett testben, a lelkünkek el kell érnie abba az állapotba, hogy üdvözülhessen, a szellemünk pedig Istentől adatott, tehát isteni és bűntelen. A testünk viszont bűnös és romlandó ezért nincs más lehetőség számára, mint az újjáteremtés (megdicsőült testben való feltámadás)

  Ez a kép azt mutatja, hogy a három rész olyannyira (ahogy cikkben hivatkozott test és a lélek sem) nincs ellentétben, hogy Isten fontosnak tartja mindhárom harmonikus örök létezését az örökkévalóságban. A test, a lélek, a szellem szembeállítása márcsak ezért is teljesen hamis tanítás.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Ebben a sorozatban igyekszem csupán a lélek kérdéseivel foglalkozni, csak annyira fogom érinteni a bibliai antropológia egyéb kérdéseit, amennyire az feltétlenül szükséges. Nagyon nagy téma ez így is, nem akarom tovább tágítani. A későbbiekben lehet, hogy előveszem majd a lélek-szellem kérdést is.Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.