Rejtőzködő ember

Privát bűneink

Jorsits Attila,

Megszoktuk, hogy vannak dolgaink, amikhez senkinek semmi köze. A kérdés, hogy vannak-e ezek között olyanok is, amelyekhez Istennek sincs köze?

Mindenki tudja, hogy ha bűnt követ el, akkor azért bocsánatot kell kérnie. Ha Isten ellen követünk el valamilyen bűnt, akkor bocsánatot kell kérnünk Tőle, ha ember ellen, akkor mind Istentől, mind embertől kérnünk kell a megbocsátást. De miért? Az persze világos, hogy ha az Úr ellen vétkezünk, akkor azt csak Ő tudja megbocsátani, de mi a helyzet az embertársaink ellen elkövetett bűnökkel? Azokhoz mi köze van Istennek? Sőt, továbbmegyek: mi a helyzet az önmagunk ellen elkövetett bűnökkel? Azokkal, amelyekkel csak magunknak ártunk? Miért kell azokért Istentől bocsánatot kérni? Mi köze Istennek az olyan bűnökhöz, amelyek nem közvetlenül ellene irányulnak?

Nem egyszer szembesültem már hasonló kérdésekkel hívők és nem hívők részéről egyaránt. Ezek a kérdések szerintem logikusak, tehát érdemes kicsit foglalkozni a témával. Jó néhány választ is hallottam, olvastam a fentiekre. Nézzünk pár példát:

  • Minden bűn sérti Isten igazságosságát, ezért kell azokért bocsánatot kérni Tőle.
  • Minden elkövetett bűn egyben engedetlenség Isten ellen is, hiszen parancsolata ellen cselekszünk.
  • Minden bűnnel ártunk másoknak is.
  • Isten szeret minket, és ezért sértik Őt az önmagunk ellen elkövetett bűnök is.

Van ezekben az állításokban igazság, de azért érezzük, hogy egyik magyarázat sem teljes. A keresztény teológia már a kezdetektől tanítja, hogy nincsen olyan apró, titkos, privát bűn, ami ne érintené Istent. Miért? A választ a megváltástan alapjaiban találjuk meg. János apostol erről így ír:

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1Jn 2,2)

Jézus tehát a világ összes bűnéért vállalta a kereszthalált. Engesztelő áldozata tökéletes, tehát minden időben, minden ember minden bűnéért történt, vagyis nincsen olyan számunkra aprónak látszó bűn, amiért Jézus ne szenvedte volna el a büntetést. Ezért nincs egyetlen olyan bűn sem, ami ne érintené Istent, amihez ne lenne köze, hiszen Jézus mindegyik miatt szenvedett. Ezért irányul minden bűnünk egyben Isten ellen is.

Ez az üzenet azonban reménység is az emberek számára. Annak reménysége, hogy Isten a bűnbánónak biztosan megbocsát, mert Jézus minden bűnért elszenvedte a büntetést a kereszten.

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/privat-buneink/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu