Miért üdvözülünk, vagy kárhozunk el? 1.

Mi alapján ítéltetünk meg a végső napon? Hitünk vagy cselekedeteink számítanak? Végső soron az isteni vagy az emberi döntés számít? Létezik menthetetlen eset?

Tábla felirattal: Heaven or Hell?

Menny? vagy pokol? A Te választásod!

A halál utáni élet a vallások központi témája. Sokan igen részletesen írják le, mi és hogyan fog történni a földi élet lezárását követően. A kereszténység más vallásokhoz képest viszonylag szűkszavúan nyilatkozik erről a kérdésről. Persze beszél ítéletről, örök életről, örök halálról, de ha tanításainak összességét nézzük, meg kell állapítanunk, hogy viszonylag keveset foglalkozik a túlvilági élet részleteivel. Ezek a közlések ráadásul sok esetben a homályos képeken, példázatokon keresztül több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak. Nem titok, hogy a Biblia számára a túlvilági lét bemutatása egyszerűen nem központi kérdés. Nem célja, hogy bemutassa, milyen lesz odaát, inkább arra fekteti a nagyobb hangsúlyt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a túlvilágon végül Istennel lehessünk. Az ítélet kérdésével tehát jóval többet foglalkozik, mint a túlvilági lét bemutatásával. Nem véletlenül, hiszen valójában ez a fontos.

Az újszövetségi kinyilatkoztatást vizsgálva azonban itt is több modellel találkozunk. Az egyik leggyakoribb magyarázat szerint az ember élete során különböző erkölcsi megítélés alá eső tetteket visz végbe, amelyeknek alapján az utolsó napon Isten eldönti kinek-kinek a végső sorsát. Ennek az elképzelésnek számos igazolását találjuk a Bibliában:

“És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.” (Jel 20,12)

“Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,34-36)

A másik, a fentiekkel szöges ellentétben álló modell szerint az ember üdvössége vagy kárhozata nem a cselekedetein, hanem egyedül a hitén múlik. Míg a fenti igékben a hit még említés szintjén sem jelenik meg, az alábbiakban mindent felülír. Ezt a modellt talán leghangsúlyosabban Pál apostol képviseli:

“Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef 2,9)

A cselekedetek kontra hit szembenállás további kérdéseket is felvet. Például, hogy az ember üdvössége vagy kárhozata mennyiben Isten vagy az ember döntése; illetve Isten jósága mennyiben engedheti meg az ember kárhozatát. A továbbiakban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a Szentírás alapján. (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

6 hozzászólás

 • Gravatar for István70 István70 szerint:

  Óriási téma, igazi egyház- és felekezetszakító kérdés, nagyon várom a folytatást,

  egy “hitpárti” 😉

 • Gravatar for B. Zsuzsa B. Zsuzsa szerint:

  Hosszú ideje akarnak meggyőzni arról, hogy a cselekedetek nem jelentenek semmit az üdvösség szempontjából, és egyre nagyobb bennem az ellenkezés. Jakab szerint a cselekedetek nélküli hit halott. Olyan, mintha nem is lenne. Csak élő hit lehet az alapja az üdvösségnek, annak pedig cselekedetei vannak. Ennyi.

 • Gravatar for endi endi szerint:

  Szerintem teljesen egyértelmű hogy a két állítás egyszerre is igaz lehet. Azaz egyszerre “csak hit” és “cselekedetek is”.
  Ugyanis embertől függ ez, hogy kire vonatkozik. És az ember adott élethelyzetétől, helyzetétől, lelkiállapotától, mindentől.
  Nyilván egy összetört, épp tragédiákat átélő embernek nem az az üzenet, mint egy olyannak aki épp tehetne másokért, segíthetne másokat pl.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   A következő részben összeszedem az összes variációt a Bibliából. Több van, mint amennyire az ember számítana.Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.