Ellentétes irányokba mutató tábla

Igenek és nemek

Jorsits Attila,

Keresztény határozottság, avagy Jézus tanítása az egyértelmű döntés fontosságáról

„A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

A fenti igeszakasszal kapcsolatban a legtöbb magyarázat vagy az igazmondás, vagy a sallangmentes beszéd fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezek a szavak Jézusnak az esküdözésről szóló tanítása után hangzanak el, ha pedig a tágabb szövegkörnyezetet keressük, az nem más, mint Jézus törvényértelmezése. Máté evangéliumában ennek a résznek a jellemzője, hogy Jézus idéz egy törvényt, majd kifejti annak helyes értelmét. Mi ennek az igének az alapja?

„Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.” (Mt 5,33)

Itt tehát nem egyszerűen igazmondásról vagy kevés beszédűségről van szó, hanem beszéd és tettek összhangjáról. Továbbá nem elsősorban az emberekhez, hanem az Istenhez intézett beszédről. Miért fontos ez? Az életben nem csak eldöntendő kérdések, hanem eldöntendő élethelyzetek is vannak – Jézus ilyenekről beszél. Olyan szituációkról, ahol alapvetően két út létezik, az igen és a nem útja. Az igazán komoly és életre szóló kérdések, élethelyzetek mindig ilyen döntés elé állítják az embert, és Jézus szerint az ilyen helyzetekben csak két válasz létezik:

„…ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”

Az itt szereplő görög szó jelentése: többlet, túlzás, felesleg. Jézus szerint minden igenhez és nemhez adott többlet, kiegészítés, hozzátétel a gonosztól van. Miért?

Ilyen igen/nem döntések elé tipikusan Isten állítja az embert, legyen szó bűnbánatról, megtérésről, házasságkötésről, szentségekről stb. Ezek mindegyike radikális és kizárólagos döntést kíván. Persze léteznek profán területen is ilyen helyzetek, jellemzően azok, amelyek új korszakot nyitnak az ember életében.

A Sátán célja, hogy megakadályozza kiteljesedésünket mind profán, mind spirituális szinten; megakadályozza, hogy elérjük azt a célt, amit Isten kijelölt számunkra. Ezt talán a legrafináltabban úgy teheti, ha megállít az Isten által kijelölt úton. Nincs szüksége radikális nemet mondásra, elég az, ha megtorpanva nem lépünk tovább a nekünk rendelt úton. Minden olyan feltétel, többlet, kiegészítés, minden olyan de…, amit egy Isten által elénk adott döntéshez fűzünk, vagy megakadályozza ezt a továbblépést, vagy magában hordozza a visszalépés lehetőségét.

Isten útján haladni csakis radikális igenekkel és nemekkel lehet. Minden más csak elodázza, lelassítja lelki fejlődésünket és a nekünk, rólunk szóló isteni terv beteljesülését.

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/igenek-es-nemek/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu