Jézus bemutatása a templomban
Jézus bemutatása a templomban

A megváltott Megváltó

Jorsits Attila,

Mária és József a jeruzsálemi templomba indulnak, hogy a törvény előírása szerint bemutassák és megváltsák elsőszülött fiukat.

„Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék; és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk 2,22-24)

Máriát és Józsefet Jézus születése után a törvény két feladatra kötelezte:

  • Az egyik a tisztulási áldozat, amit a szülő nőknek kellett bemutatniuk, mivel a szülés Mózes törvénye szerint tisztátalanná tette őket. (3Móz 12. fej.)
  • A másik a gyermek megváltása. Lukács idézi a törvényt, miszerint minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. Ennek a parancsnak a mózesi folytatásában olvassuk, hogy minden elsőszülött fiút meg kell váltani. (4Móz 18. fej.)

Mit jelent itt a megváltás? Lévi leszármazottai a templomi szolgálatra elkülönített törzs tagjai voltak. Nem volt földjük, ők Isten szolgálatára voltak rendelve. Ezért a törvényben egy sor olyan rendelkezést olvasunk, amelyek a leviták megélhetését szolgálták. A megváltás is egy ilyen rendelkezés. Ha valakinek megszületett az első fiúgyermeke, akkor meg kellett őt váltani öt ezüst sékellel, amit a templom pénztárába, a levitáknak fizettek be. Ez egy helyettesítési aktus. A lényege, hogy a fizetség fejében így az elsőszülöttet nem kellett valós isteni szolgálatra adni, mert a leviták ezt átvállalták helyette.

 

Jézus esetében azonban ellentmondásokba ütközünk:

  • Az angyali üdvözletben Gábriel Jézust Isten fiának nevezi. Hogyan válthatnák ki Isten fiát Atyja szolgálatából?
  • Ennek ellenére Lukács evangélista hangsúlyozza a későbbiekben, hogy Mária tisztulási áldozata után Jézust bevitték szülei a templomba, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak (Lk 2,27). Jézust nem adták templomi szolgálatra, tehát mégis megváltották.
  • Mária tisztulási áldozata is problémás. Tisztátalanná tette őt a Szent megszületése?

Akárhogy is nézzük, itt komoly feszültségek vannak, amelyeknek oka Jézus személye. Jézus bűntelen, a törvény viszont a bűnösnek szól, de Jézus számára nincs mit mondania, Jézustól nincs mit követelnie. Ennek ellenére szülei elvégzik a törvény adta rendelkezéseket, és később Jézus is aláveti magát a törvénynek. Miért?

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” (Mt 5,17)

Itt találjuk meg a választ a felmerülő kérdésekre. A törvényt betölteni, rendelkezéseinek tökéletesen eleget tenni csak egy bűntelen személy képes, olyan valaki, akin nem talál fogást a törvény. Jézus megszületésével aláveti magát a törvénynek, hogy tökéletesen megélje és bűntelen életével teljességre juttassa, betöltse azt. Ez az alávetettség jelenik meg itt is. Szülei bemutatják érte a megszabott áldozatokat, nem azért, mert Jézusnak erre szüksége van, hanem hogy a törvény beteljesedjen.

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/a-megvaltott-megvalto/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu