Ég felé nyúló kéz

Lehetetlen hinni?

Jorsits Attila,

Isten azt kéri, hogy higgyünk benne. És ezzel lehetetlent kér.

A keresztény egyházak alapvető tanítása szerint a hit elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Isten igaznak fogadjon el minket. Ez az örök élet feltétele, ahogyan azt a Bibliában több helyen olvassuk, pl.:

„Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16,30-31)

Ez a hit ráadásul egy személyben, Jézus Krisztusban való hit. Nos, itt kezdődik a nehézség, mert az ember könnyebben hisz valami személytelen felső hatalomban, erőben, rendező elvben, mint egy meghatározott személyben. Jézus történelmi létezése nem kétséges, az viszont, hogy keresztre feszítése után továbbra is Istenként uralkodik a világmindenség felett, emberi eszközökkel nem bizonyítható. A hívő megtapasztalja a mindennapi életében, de ennek megvallása még mindig nem oszlatja el az emberek kétségeit.

Mire jó ez a bizonytalanság? Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a világmindenség Ura miért nem ad minden kétséget kizáró bizonyítékot a saját létezéséről.

„Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító!” (Ézs 45,15)

Miért rejtőzködik? Nem akarja, hogy az emberek hozzá tartozzanak? Dehogynem, pontosan ezt akarja, igazi összetartozást. Ezért kéri a hitet; ám ekkor valójában a lehetetlent kéri, olyat, amire az ember magától nem képes. Nem tudunk egy érzékszerveink számára felfoghatatlan valakinek a létéről megbizonyosodni, Isten mégis pontosan ezt kéri:

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)

Meggyőződést kér a láthatatlanról – erre egyetlen ember sem képes. És itt jön a lényeg. Ezt a bizonyos meggyőződést Isten adja a hinni akaró ember lelkébe. A hitet előbb adja, azután kéri. Vagy ha úgy tetszik, azért kéri, mert meg akarja neked adni.

Nem akar magáról még több bizonyítékot kiállítani, amin aztán az emberek vitatkozhatnak, hogy tényleg Isten áll-e mögötte vagy a puszta véletlen. Annak adja meg a bizonyosságot, aki érte megpróbálkozik a lehetetlennel, és Ő akkor megadja a lehetetlent. Isten létéről egyedül Isten tud bizonyosságot adni, Ő oszlatja el a kétségeket.

Ha érdekesnek találtad, add tovább:
Facebook Twitter

A bejegyzés linkje: https://www.teologiablog.hu/lehetetlen-hinni/
Copyright © 2012 - 2024 Jorsits Attila - www.teologiablog.hu