Miért értjük félre Jézust?

Sokszor csak mosolygunk az evangéliumok szereplőin, amikor nem értik Jézust. De mi van akkor, ha erről valójában nem is ők tehetnek, hanem Jézus?

Az evangéliumok történetei tele vannak olyan helyzetekkel és párbeszédekkel, amikor a Jézust követő tömeg vagy az egyes emberek teljesen félreértik az Ő szavait és cselekedeteit. Ezeket a félreértéseket leginkább János evangélista adja nagyon szemléletesen az olvasó elé. Elég, ha csak a legismertebb ilyen párbeszédekre, Nikodémus (Jn 3. fej.) vagy a samáriai asszony (Jn 4. fej.) Jézussal folytatott beszélgetésére gondolunk és láthatjuk, hogy miről is van szó. Most nézzük csak röviden a Nikodémussal folytatott párbeszédet. Jézus ezt mondja:

“Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

Persze Nikodémus nem tudja, hogy Jézus lelki értelemben gondolja a születést, és értetlenül áll a Mester szavai előtt:

“Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” (Jn 3,4)

Mai keresztények, sok évszázados tanításbeli hagyománnyal a hátunk mögött, csak mosolygunk szegény, értetlen Nikodémuson, de higgyük el, hogy akkor és ott mi sem értettünk volna ebből egy kukkot sem.

Nem lett volna egyszerűbb elmagyarázni, hogy bűnbánat és Jézus messiási mivoltának elfogadása által Nikodémus üdvösséget nyer? Ha Jézus tudta, hogy Nikodémus az ő szavaiból semmit sem fog érteni, akkor miért nem fogalmaz érthetőbben? Ezzel el is érkeztünk egy fontos tényhez: a félreértéseket sok esetben maga Jézus generálja azáltal, hogy úgy fogalmaz, hogy azt a hallgatósága nehezen értse meg. Hibáztatható ezért Nikodémus? Csak annyira, mint bármelyikünk.

Nikodémus értetlenségének oka ugyanis a bűneset óta mindannyiunkban jelen van. A bűn gátat vetett az Isten és ember közötti kommunikációnak; ennek a gátnak bármilyen mértékű feloldása vagy csökkentése csak úgy lehetséges, ha az ember valamilyen módon kilép a világi gondolkodás keretei közül. Jézus ezért a különböző fogalmakat megzavarva kényszeríti a beszélgetőpartnerét, hogy újraértelmezze azokat. Az újraértelmezés célja, hogy a szakrális jelentéssel is bíró, de már csak profán értelemben használt fogalmakat végül az ember is úgy (helyesen) értse, ahogyan Jézus. Miért fontos ez? Egyrészt mert addig semmi esélye a megértésnek, amíg a felek egyes fogalmaknak nem tulajdonítanak azonos jelentést, másrészt mivel beszéd és gondolkodás összefügg, nagyon nem mindegy, hogy az egyes szavak alatt mit értünk.

Az ember gondolkodása fogalmi, és ha valamit nem tud helyesen megfogalmazni, akkor arról nem is tud igazán gondolkodni. Ez utóbbi különösen érvényes az Istennel kapcsolatos dolgokra. Nem véletlenül tartják a teológiáról, hogy helyes teológiát csak tiszta fogalmakban való gondolkodással lehet művelni. Jézus megértéséhez le kell számolni a világi gondolkodással, és ez csak úgy lehetséges, ha hagyjuk, hogy Ő az egyes fogalmainkat bővebb, vagy egészen más jelentésre formálja át. Gondoljunk bele, enélkül mi értelme a Nikodémusnak mondott újjászületésnek?

Érdemes végiggondolni, hogy néhány fogalmunk (pl.: élet, halál, béke, szeretet, ellenség stb.) jelentése mennyire más értelmet kap Jézusnál. Ha mindezekről csak hétköznapi módon gondolkodnánk, akkor vajon megértenénk-e bármit is a Bibliából? Nem hiszem. Nikodémussal nem az a baj, hogy értetlen vagy ostoba, hanem a fogalmai még túlságosan világiak, át kell alakítania, értelmeznie őket. Ez elengedhetetlen része annak az értelmi megújulásnak, ami pedig Pál apostol szerint feltétel Isten akaratának megértéséhez:

“Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2)

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

12 hozzászólás

 • Gravatar for utassy attila utassy attila szerint:

  A hét zsidó ünnep alkalmával nem egyszer vették ők is (főleg a farizeusok) mint egy fontos kisérőül, – a tisztulás fürdőjét, s épp ezért mentek ki nyugodtan Jánoshoz is a Jordán mellé. Igy nem is a szokás (képe) annyira, hanem a mennyei dolgok újonnan megjelenő másolatai voltak azok, amik valóban zavarták az akkori hívek gondolati feldolgozó képességét. A Szentlélek kellett ugyanis nagyon még, aki hatalmasan megemelte a kijelentés/ihletés isteni szintjét. S ő nemsokára jött is … 🙂

 • Gravatar for utassy attila utassy attila szerint:

  Akkor aztán már Péter is folyékonyan beszélte a bölcs szavak szép/igaz füzéreit a zsidók tanácsa előtt, mert rajta ült a Szentlélek adománya, s vele együtt a tudása is.

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Valóban a Szentlélek teszi teljessé Jézus szavainak megértését. Ám ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, előbb meg kell értenie, hogyan is érti Jézus az újjászületést.

 • Gravatar for Sytka Sytka szerint:

  Attila, remek gondolataid vannak, csak így tovább!

  Még annyit hozzátennék az általad leírtakhoz, hogy a kor szokása és persze Jézus koncepciója is az volt, hogy rábírja az embereket az önálló gondolkodásra. Sokszor nem adott konkrét kérdésre konkrét választ, hanem inkább rejtvényekben beszélt. Gondolj az irgalmas samaritánus példázatára, mely egy konkrét kérdésre adott NEM konkrét válasz. Jézus röviden felelhette volna azt is, hogy “minden ember a felebarátod, még az ellenség is”, ehelyett viszont egy komplex történetet fogalmaz meg, ezzel arra kényszerítve a kérdezőt, hogy ő maga gondolkozzon. Bontsa ki ő a szálakat, találja meg ő a történet lényegét, kutassa maga a feleletet saját kérdésére. Ez szerintem egy ma is működő pedagógia módszer: ha valaki maga izzadja ki a válaszokat, azok a sajátjai lesznek, rögzülnek – szemben azzal, ha mindig más mondja meg neki mi a helyes.

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Jogos a kiegészítés, köszönöm!

 • Gravatar for UPV UPV szerint:

  Megvolt akkor is a sztereotipia.

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Hajaj! 🙂

 • Gravatar for sefatias sefatias szerint:

  Eszméletlen jó gondolatok.Én is sokat agyaltam már ezen, de nem bírtam ilyen jól megfogalmazni. Köszönöm.

 • Gravatar for sefatias sefatias szerint:

  Én arra a következtetésre jutottam, hogy Isten engedi a szubjektív véleményt és az egyéni értelmezést. Nem kell feltétlenül mindenben egyetértenünk ahhoz, hogy testvérekként tekintsünk egymásra. Persze ez azt jelenti, hogy bizonyos kérdésekben helytelen lesz a nézőpontunk, mivel rossz következtetéseket vonunk le, de ha őszinte akarok leni akkor azt kell mondanom, hogy az elmúlt 2000 évben eddig egy olyan teológus sem született aki mindent pontosan értett volna. Mégsem kövezték őket meg. Sőt sokan követőket bolondítottak maguk után. Tehát szerintem semmi gond azzal, ha egy egyszerű ember is létrehozza a saját teológiáját, és abban hisz, amit maga olvas ki a Szentírásból. És akkor követi el a legnagyobb hibát, ha valamiben csupán azért hisz, mert valaki azt mondta neki, hogy abban kell hinni. Néhány posztomban már érintettem ezt a témát.
  Pl: http://sefatias.blog.hu/2012/12/17/onkozles_es_befogadas

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Én sem gondolom, hogy a szubjektív bibliaértelmezésnek ne lenne jogosultsága, hiszen többek között attól élő Isten igéje, hogy különböző embereknek különféle élethelyzetekben mást és mást világít meg. Ilyen értelemben szerintem is helyénvaló az ilyen értelmezés. A kérdés valójában nem az, hogy jogos-e a szubjektív értelmezés, hanem az, hogy milyen határok között. A különböző szekták létrejöttének oka valójában az olyan szubjektív értelmezés, ami már átlép Isten igéjének objektív igazságain. Értelmezhetjük, aktualizálhatjuk, de – ha mást nem is – azt mindenkor tudnunk kell, hogy mi az, amit biztosan nem jelenthet. (Gal 1,18)

 • Gravatar for Rácz Norbert Rácz Norbert szerint:

  Egyszerű “igeolvasóként” azt gondolom, hogy az értelmezési határok helyes megvonása a Szentlélek sugalmazása által lehetséges. Ahol nem Ő működteti az értelmezőt, általában félrecsúszik a dolog. Jó ha az értelmezés során a szilárd (axioma szerű) alapoktól soha nem távolodunk el, így talán a Lélek is mederben képes tartani gondolatainkat.



Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.