A keresztények bűnei

János apostol azt írja, hogy aki vétkezik, az nem ismeri Jézust. A keresztények mindeközben azt állítják, hogy ismerik Jézust, mégis vétkeznek. Itt valami nem stimmel…

140818

“Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt.” (1Ján 3,6)

János apostol első levele egy olyan problémával szembesít minket, amely igen sok fejtörést okozott már a keresztényeknek. Azt állítja, hogy aki Jézusban van és Őbenne marad, az nem vétkezik; a vétkezést és Jézus ismeretét egyenesen ellentmondásként írja le. A baj ezzel, hogy minden őszinte keresztény érzi, ez így egyszerűen nem megy. Nem tudunk úgy élni, hogy ne vétkeznénk. Ezek szerint hitünk csak önbecsapás, mert valójában nem is ismerjük Jézust? Miről van itt szó?

Sokan próbálták már feloldani ennek az igének és a személyes tapasztalatnak e nyilvánvaló ellentmondásait. Egyesek szerint az apostol “nem is úgy gondolta”, és különben is, napjainkban ezt már nem lehet ilyen szigorúan venni. Ezzel egyrészt az a gond, hogy a Szentírás szerzői – ihletettségük folytán – soha nem írtak le olyat, amit másképp gondoltak volna, másrészt – tapasztalatom szerint – az ige elavulásával érvelők magyarázatai mögött mindig valamilyen személyes önigazolás áll. Nézzünk szembe az igazsággal: János apostol úgy írta le, ahogy gondolta, és szavai ránk is, ma is érvényesek.

Kizárhatjuk a véletlen elírás lehetőségét is, mert a fenti gondolatot megismétli levele végén:

“Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.” (1Jn 5,18)

Más szélsőséges magyarázók szerint létezik bűntelen – tehát nem vétkező – keresztény. Ez szép is lenne, de valójában nem igaz. Az apostol nem véletlenül indítja ezzel a gondolattal a levelét:

“Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje” (1Jn 1,10)

Olvastam már olyan megoldást is, amely arra alapoz, hogy a fenti igékben különböző szavak szerepelnek. Ez csak részben igaz. Ha elolvassuk az igehelyeket, akkor tényleg két különböző kifejezéssel találkozhatunk: vétek és bűn. E kettő között sokan tesznek – általában súlyosságuk alapján – különbséget, azonban az eredeti görög szövegben mindegyik helyen ugyanannak a szónak (hamartía) különböző alakjait találjuk. A bűn és vétek közti különbségtétel tehát ebben az esetben a fordítók kiegészítése, és nem János apostol eredeti szándéka.

Egy imádkozó férfiVan egyáltalán megoldás? Igen, van. A valódi és minden erőlködéstől mentes magyarázatot valóban az eredeti görög szöveg adja. Ezúttal azonban nem a fogalmakon van a hangsúly, hanem az igeidőkön. Az ógörög (koiné) nyelv sokkal több és kifejezőbb igeidővel dolgozik, mint a magyar. A bejegyzésben elsőként említett igékben (1Ján 3,6 és 1Jn 5,18) a vétkezik (vagy bűnt követ el) szó folyamatos igeidőben áll, míg a legutóbbiban (1Jn 1,10) az igeidő befejezett. Mit is jelent ez? Nézzük meg most a kiinduló igét némi értelmező kiegészítéssel:

“Aki őbenne marad, az nem vétkezik állandóan (folyamatosan): aki állandóan (folyamatosan) vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt.”

Így már látható, hogy az apostol gyakorlatilag arról beszél, hogy Jézus megszabadítja a benne hívőket attól a kényszertől, hogy életük a bűnről szóljon. Ez persze nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve soha nem követnek el bűnt, hanem azt, hogy aki Jézusban van, az már nem folyamatosan vétkezik; nem a bűnei irányítják az életét, mert Jézus felszabadította a bűn cselekvésének kényszerétől.

Ez a kijelentés számunkra egyszerre ígéret és felelősség. Ígéret, hogy amíg Jézusban vagyunk és Benne maradunk, addig a bűn nem uralkodhat rajtunk, nem boríthat el minket; ám egyben felelősség is, hiszen küzdelemre szólít fel. Küzdelemre a bűn ellen, a Jézusban maradásért, hogy egykor majd mindörökre Vele lehessünk.

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

22 hozzászólás

 • Gravatar for Kölnei Lívia Kölnei Lívia szerint:

  Ebből is látszik, mennyire fontos az eredeti szöveg értő ismerete, hogy a fordítási torzításokat kiszűrhessük. Aki a bibliai tanítás magyarázatakor ezt figyelmen kívül hagyja, a tévedési lehetőségei meghatványozódnak. (És akkor még nem is említettem a bibliai kor háttérismereteit.)

  • Gravatar for Arpicus Arpicus szerint:

   Én megvédeném azért egy kicsit a bibliafordításokat.Vannak jobbak,vannak kicsit gyengébbek de azt hiszem,hogy minden bibliafordító nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját.Nem hiszem,hogy torzítani akartak volna, csak képességeik határain belül végezték ezt a munkát.A bibliafordítás pedig egy nagyon nehéz és felelősségteljes munka,feladat.Több könyvet olvastam már a bibliafordítás nehézségeiről.Sokkal többen vagyunk mi akik nem ismerjük az eredeti szöveget,ezért a meglévő és az általunk ismert nyelveken olvasható fordításokhoz fordulunk.
   “Így már látható, hogy az apostol gyakorlatilag arról beszél, hogy Jézus megszabadítja a benne hívőket attól a kényszertől, hogy életük a bűnről szóljon. Ez persze nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve soha nem követnek el bűnt, hanem azt, hogy aki Jézusban van, az már nem folyamatosan vétkezik; nem a bűnei irányítják az életét, mert Jézus felszabadította a bűn cselekvésének kényszerétől.”-számomra ez a kulcs a magyarázatnak.Talán egyszer jó lenne körüljárni a bűntudat és bűnbánat témáját is…A bűntudat és főleg a bűntudatkeltés engem nagyon foglakoztató témák.

  • Gravatar for Vértes László Vértes László szerint:

   Örömmel olvastam a posztot, már csak egy konkrét szövegszerű javaslatot hiányolok: hogyan szóljon helyesen János mondata magyarul, hogy a jövőben elkerüljük a félreértéseket?

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Minél többet tanulmányozom a Bibliát, annál inkább látom, hogy a rázósabb igék magyarázatához mennyire fontos annak a nyelvnek, gondolkodásmódnak, történelmi környezetnek az ismerete, amelyben a szövegek megszülettek. Mindemellett nem értek egyet azokkal, akik szerint a bibliamagyarázat egyfajta teológus privilégium lenne, mert görög tudás nélkül nem lehet azt megérteni. Tapasztalatom szerint a szövegeknek kis százaléka az, ami komoly problémát okoz, ám azoknál tényleg nem lehet megspórolni a nyelvi, történeti, kulturális kontextussal való egybevetést. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor könnyen hasonló következtetésekre juthat, mint a bejegyzésben leírt “magyarázatok”.

   Arpicussal együtt én is védelmembe venném a bibliafordításokat. Bibliát fordítani rettenetesen nehéz feladat. A fordítók rendszerint két véglet között örlődnek: az egyik a szöveghűség, a másik az érthetőség. A Bibliában pl. rengeteg hebraizmus, arameizmus van, amiket nem egyszerű úgy fordítani, hogy azok át is menjenek.

   Laci kérdésére válaszolva, a fordítók a vétek és bűn közötti különbségtétellel próbálták meg érzékeltetni, hogy ott nem bűntelenségről van szó. A helyes értelmi fordítás egy olyan magyarázat lenne, amit fent leírtam, az viszont már sérti a szöveghűség elvét. Szóval itt is a klasszikus fordítói dilemmával állunk szemben…

   Az igazán jó megoldás – szerintem – egy alapos, magyarázó lábjegyzetelés lehetne.

 • Gravatar for Vértes László Vértes László szerint:

  Ezt találtam új nemzetközi angol fordításként: “No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.”

  Aki benne él, az nem vétkezik folytatólagosan. Aki folytatólagosan vétkezik, az nem látta őt, és nem ismeri őt.

  A régi angol verziók ugyanazzal az értelmezési problémával küszködtek, amiről a poszt szól. Időközben megoldották, veled azonosan.

 • Gravatar for Robi Robi szerint:

  Nem szeretnék ünneprontó lenni, de az 1Ján 1:10-ben szereplő ποιοῦμεν (tesz, csinál) szó cselekvő, jelen idő, folyamatos T/1. Szintúgy a 1Ján 5:18. Szerintem a megoldás kulcsa a belső (Istentől született) és a külső (hústest) megértéséből fakad. Ahogy Pál írja a Róma 7-ben ezek folyamatosan küzdenek minden hívő testében. Ha a hústest szerint teszünk valamit az kárba megy. Jézus eljön és megég minden éghető amit ebben tettünk. Ha az Istentől született (szellemben) járunk az örök életre gyűjtünk kincseket. Ennek fényében igaz az, hogy nem teszünk bűnt belső ember szerint (ami üdvözülni fog), viszont van hogy a test szerint járunk, akkor viszont nem vagyunk különbek mint a pogányok. Ettől még Isten Szelleme úgymond “bevisz” minket a menybe, de ha mindent hústest szerint tettünk akkor azok elégnek, és úgy megyünk be mint akik tűzből menekültek ki. 1Korinthus 3,11-15

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   1Jn 5,18-ban nem szerepel poieó, az 1Jn 1,10 ben – ahogy írtad is – folyamatos, viszont nincs kapcsolatban a hamartanóval. Magyarul nem az áll ott, hogy bűnt cselekedni, hanem az, hogy bűnözni. A folyamatos cselekvésre utaló tenni ige a hazugságra vonatkozik és nem az első tagmondatban olvasható bűnnel van kapcsolatban – ami viszont befejezett alak. Nincs itt semmi hiba.

  • Gravatar for Robi Robi szerint:

   Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.
   Ebben a szövegkörnyezetben a vétkeztünk ige nem egy befejezett múltidő. Ez egy praes. perf. ahol valamely cselekvés eredménye már megvolt a múltban és az elbeszélés idején is, tehát továbbra is igaz volt. PL: Lk 8,2: „akiből hét ördög ment ki” (exelélythei); Lk 8,38: „akiből kimentek az ördögök” (exelélythei) Teát ami írva van az “Ha azt mondjuk (most) hogy nincs mostanáig bennünk bűn, (mindig) hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az Ő beszéde. Egyébként 2 versel előbb Praesens imperfektum-ban (folyamatos, befejezetlen jelen idő) ugyan ezt elmondja.
   Tehát aki azt mondja hogy nincs benne bűn most, meg most, meg most, nincs meg bennünk az igazság. Legyen az mulasztás, irigység, harag, szeretetlenség…

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Kedves Robi! Sehol nem írtam, hogy múltidő, csak azt, hogy befejezett. Tehát, ha azt mondom, hogy nincsen az életem jelen pillanatában megtörtént bűn, akkor hazuggá teszem Őt, de Te is ezt írtad. De attól, hogy ez az életem minden pillanatára igaz, attól még a perfektum nem lesz imperfektum és fordítva. Ha az lenne, abban írta volna az apostol.
   A lényeg ez: “Így már látható, hogy az apostol gyakorlatilag arról beszél, hogy Jézus megszabadítja a benne hívőket attól a kényszertől, hogy életük a bűnről szóljon. Ez persze nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve soha nem követnek el bűnt, hanem azt, hogy aki Jézusban van, az már nem folyamatosan vétkezik; nem a bűnei irányítják az életét, mert Jézus felszabadította a bűn cselekvésének kényszerétől.”
   Szerinted a végkövetkeztetés nem helyes? Nem igazán érzem az ellentétet.

  • Gravatar for Robi Robi szerint:

   A következőket ne vedd támadásnak. Kérlek fontold meg. Ne nekem higgy, nézz utána.

   A végkövetkeztetés egy részével nem értek teljesen egyet. “Küzdelemre a bűn ellen, a Jézusban maradásért, hogy egykor majd mindörökre Vele lehessünk.”
   Aki Krisztusban van ott is marad. Annyi esélye van egy “újjászületettnek” elveszni, mint egy megszületett embernek nem visszacsinálni a születését. Ami Istentől van nem múlik el. Ezért van, hogy a lelke mindenkinek halhatatlan. Isten tökéletes Szelleme elpecsételte a benne bízókat. Ez nem tud meghalni. 2 lehetőség van arra, hogy ne üdvözüljön a hívő:
   1/ Isten Szelleme nem üdvözül (lehetetlen)
   2/ Isten Szelleme meghal (szintén lehetetlen)
   Ami bevisz minket a menybe az nem a mi teljesítményünk hanem Jézusé, az pedig már be van fejezve. (Ef 2:8) Minden ki van fizetve. Ezután már nem az a bűn (hamartia=céltévesztés) ha vétünk a törvény ellen, hanem ha nem hiszünk (hit=bizalom Zsidó levél 11:1) Jézusban. Jézus kezéből pedig soha semmi nem ragadhat ki minket. A semmibe mi is benne vagyunk. A Szellemi harcban az Üdvösség sisakja nélkül hamar elvérzünk, és csak a szénát, a fát és a pozdorját halmozzuk. Ez nem jelenti hogy Jézus a törvényt hatálytalanná tette, csak betöltötte :
   G4137 πληρόω (pléroó)
   1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz
   2) jóllakat, kielégít
   3) végrehajt, teljesít
   4) befejez
   passzív alak:
   5) megtelik, eltelik, megelégszik
   6) teljesül, megvalósul, beteljesedik
   7) eltelik (idő); betelik (létszám)

   Tehát nem az a hiba ha megtartjuk a törvényt, hanem ha annak megtartásától várjuk az üdvösségünk megszerzését, vagy megtartását.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Semmi baj, az eddigieket sem vettem támadásnak. Gondolkodtatjuk egymást és az szerintem nagyon fontos.

   A végkövetkeztetéssel kapcsolatban csak azt fűzném hozzá, hogy azt olyan igékre alapoztam, amikben a Biblia buzdít a hitben, Jézusban maradásra és a hit harcára (pl. Pál vallomása a 2Tim 4,7-ben). Mindezt persze annak tudatában – és ezzel természetesen egyetértek -, hogy semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől (Róm 8,38-39). Kettősség? Inkább afféle bibliai misztérium. 🙂

   A lélek halhatatlanságának tanítása egy rakás teológiai problémát vet fel. Erről majd inkább írnék egy cikket, mert hosszú, macerás és nem egyszerű kérdés. Ezt abban a formában, hogy az ember lelke önmagában halhatatlan lenne, egyik történelmi egyház sem tanítja, nem véletlenül. Ha nem gond, ebbe mos ne menjünk bele, mert tényleg túl hosszú. Valamikor szeptemberben írok róla és még folytatjuk.

   A többivel – a törvény betöltésével és a törvényről írottakkal – egyébként egyetértek és örülök, hogy együtt gondolkodtunk.

  • Gravatar for Robi Robi szerint:

   Igen. Nehéz a félelmeink ellen harcot vívni a logikánkkal, de szükségszerű. Látszólag problémába ütközik a fekete-fehér gondolkodás a Biblia témájában, Isten viszont alkotásain keresztül megmutatta, hogy az Ő szemlélete bináris. Róma 2 szerint a földi jelenségek és folyamatok vizsgálatából kell elindulnunk. Ezek szerint a könyvek-könyvének a mondanivalója nem bizonytalan, állandó és vagy 0 vagy 1. Nincs 1/2, vagy 2. Ezek szerint van egy abszolút igazság. Vagy élünk, vagy nem. Vagy van Isten, vagy nincs. Idáig egyszerű. Most menjünk mélyebbre. Vagy kegyelemből van az üdvösségünk (ajándékba), vagy tetteinkért (fizetség gyanánt). Itt már olyan könnyű összemosni, de nem lehet. Fekete vagy fehér.
   Isten szándékosan olyan emberi kapcsolatokat létesített ahol az Ő viszonyának árnyékát figyelhetjük meg. Vőlegény- menyasszony. Apa-gyermek… Míg az előbbi mára elveszítette a végleges voltát, sőt utóbbit is erősen megtépázták, ezek nem széttéphető kötelékek. A vőlegény már nem léphetett vissza. Az apa nem tagadhatta ki a gyermekét, illetve ezt megteheti, attól még a vére marad. Amikor a születés szinonimájaként említi a vele való kapcsolat létrejöttét, ez nem véletlen. Hasonlít a dolog arra mint amikor megszületünk. Mondhatja egy gyerek: “neeem akarok megszületni”. Hát sajna így jártál. Ez van.
   Tudom sok ellentmondani látszó ige van, de mikor lehámozzuk őket 1-2 marad. Hiszem, hogy azok teljes megértésével belesimulnának a Biblia mondanivalójába.
   De ha el is akarnánk vetni, az abszolútum gondolkodást alkalmazva nem tehetjük meg addig míg nem cáfoljuk. Ehhez a teljesítmény alapú, munkáért járó Üdvöt kéne bizonyítani. Na az komolyabb feladat. Az egész Biblia mondanivlójával kéne szembe menni.
   A 18. századi “felvilágosodás” materialista és egoista eszméi kiölték az emberekből, hogy létezik abszolút igazság. Pedig Isten szerint így van.
   “Megismeritek majd AZ igazságot, AZ igazság pedig megszabadít titeket.” Jn 8:32

   Isten áldjon testvérem!

  • Gravatar for Robi Robi szerint:

   Bocsánat nem Róma 2 hanem Róma 1:20.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Köszönöm.

 • Gravatar for Rácz Aladár Rácz Aladár szerint:

  Békesség néktek atyámfiai!
  Engedjétek meg hogy hozzászóljak eme idézetekhez a I.János 3:6 hoz!
  Sajnos fel kell hogy ébresszek mindenkit mert ezt szó szerint kell érteni!
  1. Akiben hiszünk annak szavaiban is kell hogy higgyünk valamint az Ő tanításaiban!
  Ne tévelyegjetek atyámfiai!
  2.Azt is mondja az ige hogy vagy az egyik Urat szolgáljuk vagy a másikat! Mert nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak! Ha nem vétkezünk bizodalmunk lehet hogy Ő vele járunk. 3.Avagy mi értelme az újjászületésnek ha még mindig a bűn szolgái vagyunk?
  4.De tudjátok azt is (és ezt most nem én mondom hanem az Úr mondotta vala) -Bizony mondom néktek hogy semmikép nem láthatjátok a mennyek országát hanem csak ha újjászülettek!

  5.János apostol erről beszél! Ha még midíg a bűnben járunk,nem lehet Jézus Krisztussal közösségünk ahogyan neki sincs a bűnnel közössége!Valamint azt is mondja az ige:-Szentek legyetek Ti mint ahogy a Ti mennyei atyátok is az! Miért? Hogy közösségetek legyen vele!
  6.Annak okáért mi ne vétkezzünk kik hisszük Jézust testben megjelent Krisztusnak,hanem éljünk ama szeretet törvénye alapján!
  Békesség néktek az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól!

 • Gravatar for Rácz Aladár Rácz Aladár szerint:

  1.Békesség Neked Atyámfia Attila s békesség mindazoknak akik olvassák e levelet!

  Válaszom a kérdésedre:

  2.De sajnos igen!
  Sok vétkem van s magamat bűnösnek vallom mert ugyan eddig hallgatója voltam az igének és kevésbé megtartója! Mert a test állandó harcban van a lélekkel mit vívunk életünk végéig.Mert sokan sokféleképpen vétkezünk… 3.Ám mégis az vesse rám az első követ aki nem bűnös!
  4. A Krisztus által kapott kegyelem nem hatalmaz fel senkit arra hogy szabadon vétkezzen mondván magában” hisz Isten úgy is megbocsájtja azt”! Nincs olyan hogy csak az a bűnös aki folyamatosan vétkezik!
  5.De ha élünk ama szeretetnek törvénye szerint, amit a mi Urunk Jézus Krisztus hagyott ránk,szem előtt tartva azt minden pillanatban,jó reményünk lehet arra hogy nem cselekszünk bűnt s János szerint ” Aki Ő benne marad” A benne maradás utal a folytonosságra -“egy sem esik bűnbe” és ami a kegyetlen igazság: így folytatja János -aki bűnbe esik,egy sem látta Őt sem meg nem ismerte Őt. Folytatás János 1.levél 3:7″ Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket:aki az igazságot cselekszi(és itt értjük Jézus tanításait is)igaz az,amiként Ő is igaz.
  3:8 “Aki a BŰNT cselekszi,az ördögből van;mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia hogy az ördög munkáit(amit eddig kimunkált benned vagy akár bennem)LERONTSA!=megtérés és újjászületés.
  Szar ügy de János ezt tényleg komolyan gondolta!

  6.Igyekezzünk hát megtéréshez illő gyümölcsoket teremni,mert hallottátok megmondatott: a fejsze már a fák gyökerére vettetett;és ez alól senki nem kivétel még én sem!

  7.Próbálok hát jómagam is igyekezni!

  Köszönöm hogy felhívtad erre a figyelmemet!
  Az Úr Jézus Krisztus legyen veled!

 • Gravatar for Rácz Aladár Rácz Aladár szerint:

  Békesség mindenkinek!

  Egy jó tanácsként mondom nektek és nem pedig ellenségeskedésből: akik ellentmondást éreznének az ige olvasásakor! Bármilyen írást olvasunk,olvassuk lassan lehetőleg nem átfutva mert könnyen elkerülheti figyelmünket egy-egy szó és az lehet bármilyen jelentéktelennek tűnő,ne hagyjuk azokat figyelmen kívül,hogy ne legyen félreértésünk benne s ne ítéljük elhamarkodottan sem az írást sem annak íróját. Lassan rágjuk meg az ételt ne kapkodva együnk,hogy ne feküdje az meg a gyomrunkat.
  Lehet találtok néha ellentmondásosnak tűnő dolgokat a bibliában is de higgyétek el,nem azok ,csak először esetleg rosszul értelmeztük őket.
  A hibát legelőször önmagunkban keressük és ne örüljünk annak ,ha felfedezni vélünk ellentmondásokat,mert nem azok. Keressétek inkább az igazságot benne ahogyan a mi Atyánk is az, az Úr Jézus Krisztussal egyetembe ama Szent Lélek által.

  A szeretet irányítsa minden gondolataitokat!

 • Gravatar for Lelkes Anna Lelkes Anna szerint:

  Károli Gáspár pl. maga bátorítja az utána következőket, hogy jobbítsák meg az ő fordítását, “mindaddig, mígnem igen szép és jó lészen”.

  Ha lábjegyzetekkel, magyarázatokkal kiegészítve, akkor úgy!

  Adja az Úr, hogy mindent úgy értsünk, ahogy Ő, és meg is tapasztaljuk, ahogyan tervezte a számunkra!

  AnnaHozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.